Start » Kalender

 

Kalender


01-04-2020
-

Viser: Alle dage
23-04-2020
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kuben, torsdag den 23.04.2020 for                            
Herborg Friskole og Børnehuset Trekløveren samt Herborg Friskoles Støtteforening.


Aftenen starter med fællesspisning kl. 18.00.

Dagsorden til generalforsamlingen for Herborg Friskole og Børnehuset Trekløverens Støtteforening.
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
På valg er: Linda Venø og Patrick Skovby Jespersen
Øvrige medlemmer er: Pernille Kvist Andersen, Kenneth Nielsen.
 1. Valg af et bestyrelsesmedlem for en etårig periode.
 2. Valg af to revisorer.
 3. Indkomne forslag.
 4. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, skal udformes skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest
1. februar 2020. Punktet bliver så behandlet under indkomne forslag.
Forslag sendes til formand Patrick Skovby Jespersen, (P.Jespersen1@hotmail.com)
Kaffe
Dagsorden til generalforsamlingen for Herborg Friskole og Børnehuset Trekløveren.
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Bestyrelsen v/revisor forelægger det reviderede regnskab til orientering.
 4. Aktuelt fra skolen.
 5. Tilsynsførende Hans Peder Ravn.
 6. Aktuelt fra Trekløveren.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Bjarne Kjærgaard, Lone Kaasgaard og Kristian Aarup.
Øvrige medlemmer er: Flemming Trankjær, Preben Hamborg, Charlotte Ritterbush Kaasgaard og Susanne Beck.
 1. Valg af suppleanter.
 2. Indkomne forslag.
 3. Eventuelt.
Forslag til skolens generalforsamling som ønskes behandlet, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest  
1. februar 2020, og derefter bekendtgøres til skole- og forældrekreds ved indkaldelse til generalforsamlingen.
Forslag skal sendes til formand Charlotte R. Kaasgaard (cj@kjelstrupagro.dk).

Skolebestyrelse
Stemmeret har forældre til børn på skolen, samt støttekredsmedlemmer som har betalt medlemskontingent til støtteforeningen senest inden generalforsamlingen starter. Er der forældre fra børnehaven der gerne vil have stemmeret, skal de således være medlem af støtteforeningen.
Støtteforening
Har man betalt inden generalforsamlingen starter, giver det stemmeret til selve generalforsamlingen.
Med venlig hilsen og håb om et stort fremmøde til generalforsamlingerne.
Patrick Skovby Jespersen, Formand Herborg Friskoles Støtteforening.
Charlotte R. Kaasgaard, Formand Herborg Friskole og Børnehuset Trekløveren.


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
Herborg Fritids- & Kulturcenter | Skolevej 44, Herborg | 6920 Videbæk