Borgerforening » Praktisk Information

 

Praktisk Information


 

Kontingentbetaling


Vi har brug for så mange medlemmer som muligt. Derfor opfordres alle til at tegne medlemskab nu.

Har du kendskab til nogen, der bor udenfor sognet, og som gerne vil have sognebladet, kan det lade sig gøre, hvis de er medlem af Sogneforeningen.

Der tegnes medlemskab for et år ad gangen, gældende for kalenderåret.
 
Du/i kan også overføre beløbet til Stadig Sparekasse, Reg. nr. 9629 kontonr. 8980424120.  Husk navn og adresse.
 
Medlemskabet koster 150,00 kr pr. husstand og 75.00 kr pr. enkeltpersoner.

Husk: Dit aktive medlemskab er vigtigt for sogneforeningens fremtidige virke.

 

Udlejning af borde og stole

Herborg Sogneforening har borde og stole som kan lejes hos Carsten Mølsted og Lisbeth Hindbo, mobil nr. 2263 1925 eller 6155 5819, helst og bedst dagligt efter kl. 16:00.

Pris for medlemmer:

Bord kr. 20,-
Stol kr. 5,-


Pris for ikke medlemmer:

Bord kr. 30,-
Stol kr. 10,-
Herborg Fritids- & Kulturcenter | Skolevej 44, Herborg | 6920 Videbæk