Start » Nyheder

 

NyhederGeneralforsamling i Herborg-Egnens Borgerforening

1.02.2017Onsdag den 1. februar 2017 afholdt Herborg-Egnens Borgerforening årets generalforsamling, og der var rimelig tilslutning.

Formanden fremlagde formandsberetningen hvor han gennemgik hvad bestyrelsen havde arbejdet med i løbet af det foregående år, formandsberetningen blev godkendt. Kasserer fremlagde regnskabet der viste et rimeligt overskud, alle arrangementer som foreningen har stået for, har givet et lille overskud, regnskabet blev godkendt.

Der var to bestyrelsesmedlemmer der stod på valg Heðin Skarðhamar og Morten Hansen, Heðin Skarðhamar blev genvalgt, og Morten Hansen modtog ikke genvalg, Tommy Rasmussen stillede op til valg, og kom ind i bestyrelsen.

Der skulle også vælges et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år, da Cristina Cvitanich har valgt at trække sig i utide grundet arbejdsbyrde. Suppleant Pia Petersen har siden september 2016 besiddet Cristinas post i bestyrelsen. Men der var ikke muligt at finde et nyt bestyrelsesmedlem blandt de fremmødte, derfor fik bestyrelsen dispensation fra generalforsamlingen til at suppleant Pia Petersen besidder posten til vi finder en mulig afløser.

Bjarne Kjærgaard og Pia Petersen blev begge genvalgt som suppleanter. Olav Vind Ebbesen og Jens Ole Søndergaard blev også begge genvalgt som foreningens revisorer. 

Der blev også besluttet, at Herborg-Egnens Borgerforening overtager og forsætter med Juledekoration som Åse Poulsen har stået for i 25 år.  

Lisbeth Kobberø Hindbo og Carsten Mølsted fik overrakt årets skulderklap, for deres mange års frivillige arbejde for Herborg.

Torsdag aften den 9. februar 2017, konstituerede bestyrelsen sig på ny med Heðin Skarðhamar som formand, næstformand: Tommy Nørgaard Rasmussen (ny i bestyrelsen), Sekretær: Tina Jespersen, Kasserer:  Jim Brorsbøl Kvist Andersen og Hanne Mølhede (ny i bestyrelsen), Suppleanter er Pia Pedersen og Bjarne Kjærgaard.

Næste arrangement som bestyrelsen skal i gang med, er forberedelse af fastelavnsfest i Kuben den 25. februar. 

Invitation til Repræsentantskabsmøde

25.04.2016Torsdag d. 12. maj 2016 kl. 19:30 afholdes ordinær Repræsentantskabsmøde for Herborg Fritids- & Kulturcenter.
 
For blandt andet at orientere om projekt Kuben, bliver mødet ligesom sidste år offentligt tilgængeligt, men jævnfør vedtægterne er det naturligvis kun Repræsentantskabet der har stemmeret.
 
Dagsorden:
 
 • Valg af dirigent
 • Årsberetning v/Maren M. Madsen
 • Regnskab til godkendelse v/Tommy Kristiansen
 • Indkomne forslag
  • Gennemgang af projektet Kuben
 • Godkendelse af 5 udpegede medlemmer til forretningsudvalget
 • Valg af revisorer (Olav og Jens Ole - begge modtager genvalg)
 • Eventuelt
 
Mødet holdes i Kuben og vi opfordrer ALLE til at møde op.
 
Forretningsudvalget
 
 
Forstå Repræsentantskab, Repræsentantskabsmøde og Forretningsudvalg på 2 minutter
 
Et Repræsentantskabsmøde er det der svarer til Generalforsamlinger i andre foreninger – og så alligevel ikke.
 
Det er nemlig kun Repræsentantskabet som har stemmeret, når der skal tages beslutninger. Repræsentantskabet for Herborg Fritids- & Kulturcenter består af op til 3 bestyrelsesmedlemmer fra hver af Herborgs foreninger, dvs. Ungdomsforeningen, Borgerforeningen, Friskolen, Støtteforeningen, Jagtforeningen og Menighedsrådet. De enkelte foreningers bestyrelse vælger hvert år, hvilke bestyrelsesmedlemmer de ønsker i Repræsentantskabet.
 
Forretningsudvalget er det der svarer til en bestyrelse i andre foreningen – og så alligevel ikke.
 
Forretningsudvalget vælges nemlig ikke, men udpeges på forhånd af bestyrelserne i Ungdomsforeningen, Borgerforeningen, Friskolen og Støtteforeningen og godkendes af Repræsentantskabet.

Indlæg fra Ringkøbing-Skjern Forsyning

22.01.2016Kloak- og belægningsarbejdet i Herborg er nu afsluttet. 
Der er etableret skelbrønde på jeres grund med tilslutning til jeres kloak.
De berørte områderne er retableret af entreprenøren.
Vi vil gerne takke for jeres positive indstilling under arbejdets gennemførelse.

I henhold til Tillæg nr. 11 til gældende Spildevandsplan skal berørte lodsejere på Skolevej (etape 1) påregne at have separeret på egen grund senest ved udgangen af 2019 og berørte lodsejerne omfattet af etape 2 skal have separeret på egen grund senest ved udgangen af 2020.
Etape 2 omfatter de lodsejere, der fik nye skelbrønde i 2015. Hver enkelt lodsejer vil modtage et brev fra Ringkøbing-Skjern Kommune herom.
 
Ringkøbing-Skjern Forsyning mangler herefter at få etableret regnvandsbassiner. 
Dette arbejde forventes igangsat  i foråret 2016, efter der er indhentet de nødvendige tilladelser og der er lavet aftaler med lodsejerne.
 
For vejene Enggårdsvej, Finderupvej, Genvej, Genforeningsvej, Møllevej og Brinken er der udsendt en Tilfredshedserklæring til berørte grundejere.
Erklæringen bedes udfyldt og afleveret til entreprenøren med evt. bemærkninger senest den 15. februar 2016. 
Såfremt erklæringen ikke returneres, betragtes arbejderne som værende godkendt af jer.
 
Med venlig hilsen
Ringkøbing-Skjern Forsyning

Sportsfest

22.08.2015Sommer, sol og kolde øl – hvad kan man så ønske sig mere? Ja, det skulle da lige være en helstegt gris og over 130 glade gæster.
 
Lørdag d. 22. august afholdt Ungdomsforeningen sportsfest i Herborg, og som altid var det et velbesøgt arrangement, som i den grad havde vejret med sig. Ungdomsforeningens bestyrelse har lagt et kæmpe arbejde i sportsfestarrangementet, så det er jo en fornøjelse, når man både bliver belønnet af mange besøgende og vejrguderne.
 
Dagen startede med rundstykker kl. 10:00, og medens morgenmaden blev indtaget, blev der lagt taktik blandt de mange deltagere i gadefodbolddysten. Da Anette Korsholm startede slaget med at ridse reglerne op, var alle på dupperne, og der blev virkeligt gået til den. Ovenover alting svævede dog ånden, at det hele var for sjov, så der både var plads til dem på 2 år, dem som rent faktisk kunne ramme en bold og dem som skulle have nogen til at holde stokken og gangstativet for sig, medens de gik på banen. Det hele blev afgjort i en medrivende finale, som endog måtte afsluttes med straffespark, for at få afgjort hvem der det næste års tid har håneretten i Herborg. Det blev i øvrigt Møllevej, som for første gang i 20 år kunne kalde sig sejrherrer, medens Vadelvej som så ofte før, måtte tage til takke med sølvet.
 
Efter gadefodbolden blev der afholdt straffesparkskonkurrencen, som, ligesom flere gange tidligere, blev vundet af Jens Henrik Knudsen.
 
H.C. Vad fra Kubens Byggeudvalg orienterede de mange fremmødte om byggeprojektet. Der mangler naturligvis mange ting endnu, men projektet går efter planen, og man regner stadig med at være færdig med byggeriet før nytår.
 
Under og efter gadefodbolden serverede bestyrelsen ristede pølser og andre livfornødenheder, og specielt de læskende drikke var der god afsætning på i sommervarmen. Efter HC´s orientering om Kuben, var der konkurrence blandt Herborgs foreningers bestyrelser. Man skulle svare på spørgsmål i forskellige kategorier, som f.eks. Ungdomsforeningens historie, Sognets historie, Almen viden og Kuben. Især ét spørgsmål i sidstnævnte kategori bragte deltagerne på glatis. Spørgsmålet gik nemlig ud på, hvor mange hits man får, hvis man på Google søger på ”Herborg Kuben”, og det rigtige svar, nemlig 3.730, var deltagerne ikke i nærheden af.
 
Som afslutning på dagen, var der så middag med helstegt gris, flødekartofler og salat, og hvorfor ikke benytte lejligheden, når man nu alligevel har fået over 130 mennesker af huse, til at undersøge, om Kuben nu også kan bruges til at holde fest i, selvom bygningerne på ingen måde er færdige endnu. Og der hersker ingen tvivl: Kuben bliver ikke kun et samlingssted for gymnaster og idrætsudøvere, men også et sted, hvor hele sognet kommer til at holde masser af mindeværdige gilder.

Se masser af billeder fra Sportsfesten her.

Koordineringsudvalgsmøde

18.08.2015Tirsdag d. 18.08.2015 var der møde i Koordineringsudvalget -  det første efter sommerferien.

Hen over sommeren har Byggeudvalget imidlertid mødtes mange gange og har holdt gang i byggeriet. Der er rigtig mange detaljer at tage stilling til, men heldigvis går byggeriet som det skal.

Der arbejdes pt. med detaljerne i tidsplanen for den resterende del af projektet, men man regner med at være færdig med byggeriet i 2015.

Naturens Rigsdag

10.06.2015Ondag d. 10. juni afholdt kommunen Naturens Rigsdag 28 forskellige steder i kommunen, og få steder var der så mange fremmødte som i Herborg.

På alle møderne deltog et byrådsmedlem, og i Herborg var det Kristian Ahle der styrede debatten.

Se efterfølgende link med beretningerne fra alle møderne (Herborg er på side 19).

Invitation til rejsegilde for Kuben

2.06.2015Arbejdet med Kuben skrider så stabilt fremad, at vi har nået endnu en milepæl, som er værd at markere, nemlig rejsning af spærene.

Der bliver derfor holdt Rejsegilde for Kuben mandag d. 15. juni kl. 16:00 – 17:00.

Vi har planlagt byggeriet sammen, vi tog første spadestik sammen så naturligvis skal vi også have en ordentlig fællesrejsning – og DU er inviteret.

Der vil blive serveret øl, pølser og sodavand.

Har du ikke lige tid til at binde en rejsekrans, vil der være opstillet en indsamlingsbøsse, hvor man kan give et lille bidrag i stedet – så er der også lidt til at betale pølserne :-)

Koordineringsudvalgsmøde

27.05.2015Byggeudvalget knokler på livet løs, for at holde fremdrift i projekt Kuben, og det lykkes indtil videre meget godt – ikke mindst på grund af de mange frivillige timer der lægges i projektet.
 
Soklen er nu støbt færdig. I denne uge skal kørevejen inde i multisalen fjernes, der skal graves rør ned i sandet og herefter skal sandet rettes til. I weekenden skal der gøres klar til at gulvet kan støbes, dvs. der skal lægges isolering, rivenet og jordvarme ud. Medio næste uge bliver gulvet støbt.
 
Spærene forventes rejst onsdag d. 10. juni.
 
I slutningen af uge 24 pudses soklen på multisalen, i uge 26 støbes sokkel til køkken og gulvet i denne del af bygningen lægges i uge 27. Først senere støbes buen.
 
I uge 30 går murerne i gang med murene.

Repræsentantskabsmøde i Herborg Fritids- & Kulturcenter

12.05.2015Tirsdag d. 12. maj var der ordinær Repræsentantskabsmøde i Herborg Fritids- & Kulturcenter, og ligesom sidste år blev mødet holdt som et offentlig tilgængeligt møde. Til mødet deltog ca. 30 personer, som
 
Mødet blev afholdt efter den vedtægtsbestemte dagsorden, som ser således ud:
 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  1. Gennemgang af det hidtidige arbejde i byggeprojektet og stillingtagen til det videre forløb.
 5. Godkendelse af 5 udpegede medlemmer til forretningsudvalget
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt.
 
HC Vad valgtes til Dirigent, hvorefter Maren, som er formand for Forretningsudvalget, fremlagde årsberetningen.
 
I formandens beretning kunne Maren M. Madsen konstatere, at den daglige drift fylder mindre og mindre for Forretningsudvalget, efterhånden som projekt Kuben tager form. Forretningsudvalget deltager dog med repræsentanter i Byggeudvalget, Økonomiudvalget og PR-Udvalget.
 
Tommy Kristiansen fremlagde regnskabet. Regnskabet viser et pænt overskud på kr. 95.990,92. Der har ligesom sidste år været mange aktiviteter for at indsamle midler til Kuben. Specielt har HUF bidraget med kr. 37.954,10 for Forårsfesten (kr. 21.701,70), Gourmetgris (kr. 13.485,40) og Sommerfest (kr. 2.767,-).
 
Under indkomne forslag gennemgik H.C. Vad status på byggeprojektet Kuben, og de fremmødte havde mange spørgsmål vedr. byggeriet. Der er stadig mange uafklarede spørgsmål, men Byggeudvalget gør hvad de kan for at gribe alle de bolde der er kastet op i luften. Alt i alt kører projektet som det skal nu – ikke mindst på grund af de mange frivillige hjælpere, som allerede nu har leveret en kæmpe indsats.
 
Følgende 5 udpegede medlemmer til det nye Forretningsudvalg blev enstemmigt godkendt af Repræsentantskabet:
 
 • Herborg-Egnens Borgerforening, Tommy Kristiansen
 • Herborg Ungdomsforening, Preben Hamborg og Jørgen Kaasgaard
 • Herborg Friskole, Bent K. Søndergaard
 • Herborg Friskoles Støtteforening, Maren M. Madsen
Klik på efterfølgende link, for at se det aktuelle Repræsentantskab.

Invitation til Repræsentantskabsmøde

9.05.2015Tirsdag d. 12. maj kl. 19:30 afholdes ordinær Repræsentantskabsmøde for Herborg Fritids- & Kulturcenter.
 
For blandt andet at orientere om projekt Kuben, bliver mødet ligesom sidste år offentligt tilgængeligt, men jævnfør vedtægterne er det naturligvis kun Repræsentantskabet der har stemmeret.
 
Dagsorden:
 
 • Valg af dirigent
 • Årsberetning v/Maren M. Madsen
 • Regnskab til godkendelse v/Tommy Kristiansen
 • Indkomne forslag
  • Gennemgang af projektet Kuben
 • Godkendelse af 5 udpegede medlemmer til forretningsudvalget
 • Valg af revisorer (Olav og Jens Ole - begge modtager genvalg)
 • Eventuelt
 
Mødet holdes i Friskolens Auditorie, da salen i år er optaget til anden side J
 
Vi opfordrer ALLE til at møde op.
 
Forretningsudvalget
 
 
Forstå Repræsentantskab, Repræsentantskabsmøde og Forretningsudvalg på 2 minutter
 
Et Repræsentantskabsmøde er det der svarer til Generalforsamlinger i andre foreninger – og så alligevel ikke.
 
Det er nemlig kun Repræsentantskabet som har stemmeret, når der skal tages beslutninger. Repræsentantskabet for Herborg Fritids- & Kulturcenter består af op til 3 bestyrelsesmedlemmer fra hver af Herborgs foreninger, dvs. Ungdomsforeningen, Borgerforeningen, Friskolen, Støtteforeningen, Jagtforeningen og Menighedsrådet. De enkelte foreningers bestyrelse vælger hvert år, hvilke bestyrelsesmedlemmer de ønsker i Repræsentantskabet.
 
Forretningsudvalget er det der svarer til en bestyrelse i andre foreningen – og så alligevel ikke.
 
Forretningsudvalget vælges nemlig ikke, men udpeges på forhånd af bestyrelserne i Ungdomsforeningen, Borgerforeningen, Friskolen og Støtteforeningen og godkendes af Repræsentantskabet.

Nyt om Kuben

29.04.2015Som de fleste sikkert allerede har set, er nedrivningen af den gamle sal nu afsluttet. 
 
I den kommende uge skal der køres sand ind på grunden, de nye bygninger skal sættes af, og sidst på ugen går støberiet i gang.
 
Vi har tidligere nævnt, at LAG-tilskuddet på kr. 300.000,- til projektet var afhængig af, at det delprojekt vi har defineret skulle være færdig d. 1. juni. Delprojektet består af Betonarbejdet og Stålentreprisen. Vi har netop i dag fået meddelt af LAG-koordinatoren, at ministeriet er så meget bagud med sagsbehandlingen af ændringsanmodninger, at denne frist er rykket til d. 1. september. Dermed er der pludselig lidt mere luft i tidsplanen.
 
Ground Zero, Uptown Herborg. Klik på billedet og se flere billeder fra Herborg.

Møde i Koordineringsudvalget

15.04.2015På Kommunens Kultur-, Natur og Fritidsudvalgsmøde tirsdag d. 14.04.15 blev vores ansøgning om et anlægstilskud på kr. 250.000,- behandlet – og bevilget. Dette tilskud udløste så yderligere et tilskud på kr. 500.000,- fra Skakfonden, som havde gjort deres bidrag afhængig af, at kommunen også bidrog til projektet. Dermed er der styr på økonomien.

Nedbrydningen af de gamle bygninger går helt efter planen, og med udgangen af næste uge skulle alle spor gerne være slettet, så vi kan komme i gang med at bygge Kuben.

Og husk så, at det er på lørdag der er første spadestik:

 

Møde i Koordineringsudvalget

25.03.2015På aftenens Koordineringsmøde blev der gjort status over rømningen af bygningerne som skal nedrives.

Bygningerne er blevet screenet og der er nogle få vinduer som har en potentiel farlig gummifuge og selvfølgelig asbesttaget.

Der er blevet arbejdet godt på at få tømt bygningerne, og i skrivende stund er køkkenet tømt, redskabernene fjernet, loftet er taget ned, og toiletter, håndvaske og en masse andre ting er blevet afmonteret. Også ribberne er fjernet, så det er slut med lidelser i dem.

I dagene før påske skal der pilles mursten ned til genbrug. Stenene skal på én eller anden måde anvendes til Kuben, så vi også får Skak med de næste 100 år.

Inden bygningerne bliver væltet, skal vinduerne pilles ud og taget skal tages af. Dette kommer formentlig til at foregå i påskedagene.

Og så er det snart tid til første spadestik ...

Salut til salen - her kommer Kuben

13.03.2015Fredag d. 13. er normalt ildevarslende – men ikke altid. Et godt eksempel var fredag d. 13. marts, for her afholdt alle Herborgs foreninger nemlig det sidste arrangement i salen, ”Salut til salen - her kommer Kuben”, og det blev et stort tilløbsstykke. Intet mindre en 180 kom forbi for at nyde et godt måltid mad i godt selskab og for at sige et sidste farvel til salen.

Aftenen startede med en fællessang hvorefter Herborg Friskoles kor sang et par sange fra årets musical under ledelse af skoleleder Maibritt Chemnitz. 

Efter underholdningen var der fællesspisning og herefter var det tid til ”Hvis salens vægge kunne tale”. Forud for aftenen havde Arne Pedersen og andre erfarne herborgensere nemlig været samlet for at grave gamle historier om salen frem, og Arne fortalte levende om salen, helt tilbage fra den blev bygget i 1910. Igennem årene har den gamle sal i Herborg lagt gulv til mangen en gymnast og mangen en fest og har altid været det naturlige samlingspunkt i Herborg. Der var været folkedans, baller og foredrag i salen og tilbage i salens ungdom var der ikke mindre en tre foreninger i Herborg som alle arrangerede dilettant, og alle med forestillinger to aftener for fulde huse. Under 2. verdenskrig blev skolen og salen besat af tyskerne, og her foregik sognets aktiviteter og skolens undervisning i stationens ventesal og på Herborg Afholdsmotel.

En vigtig del af aftenen var orientering om Kuben, som jo skal afløse den gamle sal. HC Vad viste de færdige tegninger og fortalte om økonomien i og tidsplanen for projektet. Allerede i den kommende uge ryddes salen og de andre bygninger for inventar, hvorefter bygningerne gøres klar til nedrivning. Planen er, at første spadestik skal tages i midten af april.

Efter orienteringen var der kaffe, og til trods for at Herborg er godt og grundig placeret i Vestjylland lignede kaffebordet til forveksling et sønderjysk ét af slagsen. Alle fra det store festudvalg og andre frivillige havde nemlig bidraget med hjemmebag, så det var virkelig et slaraffenland for folk med en sød tand.

Under hele arrangementet havde Ungdomsforeningen arrangeret en tombola, hvor man kunne vinde særdeles flotte gaver fra adskillige gavmilde sponsorer. Nogle af de bedste gaver var taget fra til en auktion som blev afholdt efter kaffen, og da alt overskud jo gik til et godt formål, var det ganske let at få budene på de udbudte varer op på et godt niveau. 

Den sidste aften i Herborgs gamle sal sluttede som så mange andre aftener med ”Skuld gammel venskab rejn forgo”, dog med en anelse mere vemod mellem linjerne end ellers. Vi har været glade for vores sal, som har været, men nu er tiden kommet, hvor salen må vige pladsen for Kuben.

”Salut til salen – her kommer Kuben” var arrangeret i samarbejde mellem Fritids- & Kulturcenteret, Ungdomsforeningen, Borgerforeningen, Friskolen, Støtteforeningen, Jagtforeningen og Menighedsrådet, og på grund af det store fremmøde gav arrangementet et overskud på ca. kr. 20.000,-, som naturligvis går ubeskåret til Kuben.
Klik på billedet og se flere billeder fra "Salut til salen - her kommer Kuben". Foto: Preben Hamborg

Møde i Koordineringsudvalget

11.03.2015Onsdag d. 11.03.2015 var der møde i koordineringsudvalget.
 
Der vil til ”Salut til salen – her kommer Kuben” i morgen aften blive orienteret om projektet, men tidsplanen ser således ud:
 
Uge 12: Bygning rømmes for ting der skal genbruges
Uge 13: Bygning klargøres til nedrivning
Uge 14: Mursten pilles ned af bygningen mod vejen
Uge 15: Bygning klar til nedrivning
 
Som det ses af planen, er det allerede næste uge at vi påbegynder rømningen af bygningerne, så vi søger pakkehold til næste uge. Vi skal også bruge folk som kan pille mursten ned i uge 14 (påskeugen) og måske ugen før, men alt det vil der blive fortalt om fredag d. 13. marts 2015.
 
Når vi har pillet alt ud af bygningerne som kan genbruges, vil vi give alle en chance for at købe det tilbageværende inventar, f.eks. vinduer, døre eller hvad det end måtte være. Der vil derfor være mulighed for at komme op i salen lørdag d. 21. marts kl. 10:00 – 12:00, hvor der vil være en repræsentant for byggeudvalget, så kom og giv et bud – vi er til at handle med, og denne kliche er for én gang skyld rigtig: Alt skal væk!

Fastelavnsfest i Herborg

22.02.2015


Der var et overvældende godt fremmøde til fastelavens festen i Herborg, omkring 150 børn og voksne var mødt op til en underholdende og indholdsrig fastelavnsfest, arrangeret i samarbejde mellem Herborg friskole, børnehaven Trekløveren og Herborg-Egnens borgerforening.

Arrangementet startede med at sambarytmerene svingede gennem byen, mens udklædte børn og voksne, kom marcherende fra Herborg Friskole og ind i forsamlingshuset, hvor katten blev slået af tønden. Kattekonge, kattedronninger og bedst udklædte blev kåret, og fik gode præmier, der var sponsoreret til tiltaget, hvorefter der var sanglege og konkurrence for børn og voksne, som lærerne på Herborg Friskole stod for.

Under festen blev der serveret sodavand, saftevand, kaffe, te, slik og lækre fastelavnsboller.

Herborg-Egnens Borgerforening vil sammen med Herborg Friskole, børnehaven Trekløveren og de andre foreninger i byen arbejde sammen om at lave et større fastelavens arrangement til næste år. 


Ekstraordinær Generalforsamling i Herborg Sogneforening

19.02.2015Torsdag den 19.02.2015 kl. 19:00 afholdt Herborg Sogneforening ekstraordinær generalforsamling. På mødet blev der godkendt vedtægtsændringer som bestyrelsen havde foreslået, et af punkterne var navneændring og Herborg-Egnens Borgerforening” som foreslået af bestyrelsen blev godkendt, et andet punkt var at bestyrelsen skulle bestå af 5 i stedet for 7 bestyrelsesmedlemmer og blev det også godkendt, 3 punkt var at opkrævning af kontingent starter 1. apr. og ender 30. juni.
 
Nuværende bestyrelse er: Formand: Heðin Skarðhamar, næstformand: Morten Hansen (som er ny i bestyrelsen), Kasserer: Cristina Cvitanich, Sekretær: Tina Jespersen og Ib Eskildsen.  
 
Næste arrangement som borgerforeningen skal til at arrangere er Sankt Hansfest og foreningens 30 års jubilæum i juni måned.

Vores Landsby 2015

22.02.2015Herborg blev måske nok ikke Årets Landby 2015 - men Vores, DET er det ihvertfald!

 

Så er der Legestue igen

17.02.2015 

Gymnastikopvisning

8.02.2015Lørdag d. 28. februar 2015 kl. 13:00 er der gymnastikopvisning i Herborg.
 
Det har der været i mange år, men formodentlig aldrig så tidligt på året. Det tidlige tidspunkt skyldes, at vi skal i gang med at bygge Kuben.
 
Vi har desværre set os nødsaget til at aflyse Forårsfesten om aftenen, da der samme aften finder et andet stort arrangement sted i byen, nemlig Birthe og Olufs 40 års jubilæum.
 
Til gengæld afholder Herborg Fritids- & Kulturcenter, i samarbejde med de øvrige foreninger i Herborg, et allersidste arrangement i den gamle sal fredag d. 13. marts. Detaljerne omkring dette arrangement er endnu ikke fastlagt, men der bliver fællesspisning og orientering om Kuben. Mere herom senere.

 

Referat fra Herborg Ungdomsforenings Generalforsamling

4.02.2015Klik på efterfølgende link, for at læse referatet:

Referat fra Herborg Sogneforenings Generalforsamling

4.02.2015Tirsdag 27/1 afholdte Herborg Sogneforening den årlige generalforsamling i byens klubhus.

Punkterne på dagsordenen var bl.a. formandsberetning, godkendelse af regnskab m.m.

Formandsberetningen handlede om sidste års arrangementer og om bladet, der har fået en meget bedre økonomi. Formandsberetningen blev godkendt.

Kassereren fremlagde regnskabet, der havde et lille underskud i forhold til det foregående år, fordi at der sidste år er afprøvet nogle nye tiltag i forbindelse med arrangementerne. Regnskabet blev godkendt.

Et andet punkt på dagsordenen var valg af bestyrelse, og her gik det mindre godt. Karsten Lund, Tina Jørgensen og Pia Korsholm modtog ikke genvalg, Heðin Skarðhamar modtog genvalg og blev genvalgt.  Det var ikke muligt at finde nye bestyrelsesmedlemmer for dem der gik ud af bestyrelsen, derfor blev det besluttet at Heðin Skarðhamar, Cristina Cvitanich, Tina Jespersen og Ib Eskildsen, der stadig sidder i bestyrelsen, indkalder til ekstraordinær generalforsamling d. 19.02-2015 klokken 19.00 i Herborgs klubhus – med punkter som vedtægtsændringer, så bestyrelsen kan bestå af 5 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 7.

Vi i bestyrelsen arbejder på at finde nye, i stedet for de 3 som er gået af.

Et andet punkt på dagsorden er nyt navn til foreningen. Indtil nu, er der kommet 2 forslag fra medlemmer af foreningen til det nye navn. Bestyrelsen kommer med et forslag. Der vil være afstemning på den ekstraordinære eneralforsamling.

Et andet punkt er i forbindelse med vedtægtsændringer hvilket er punktet om opkrævning af kontingent.

Andre punkter på generalforsamlingens dagsorden var nyt navn til ”Herborg Sogneblad” hvilket fremover kommer til at hedde ”Herborg Nyt”.

Vi håber at se flere af vores medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling, så der i fællesskab kan vedtages diverse ønskede ændringer.

En rigtig god nyhed for Kuben

29.01.2015Der blev torsdag holdt et lille minimøde, som havde til hensigt at få defineret et delprojekt til LAG, for at lette sagsbehandlingen her.

På mødet kunne HC imidlertid afsløre, at Skakfondens bestyrelse har besluttet at forhøje deres tilsagn med yderligere kr. 500.000,- til i alt kr. 2.000.000, dog betinget af at kommunens anlægspulje bidrager med et tilskud på yderligere kr. 250.000,-.

Det vil med andre ord sige, at såfremt kommunens Fritids- & Kulturudvalg går med til det, så er vi i mål økonomisk!

Der er ansøgningsfrist til Anlægspuljen d. 1. marts, så indtil da må vi bare håbe, at vi har stemt på de rigtige politikere.

Årets Skulderklap 2014

27.01.2015Ved Herborg Sogneforenings Generalforsamling tirsdag d. 27.01.2015 blev Årets Skulderklap 2014 overrakt til Ester og Gjøde Carlsen for deres frivillige indsats gennem mange år for Herborgfolkets trivsel og velvære.

Med dans og julehygge
med sang og smil
fra traktor og bil
er i med at lægge Herborgs stil
Så det summer af liv.
 

Konkurrence og Fastelavnsfest

26.01.2015"Fastelavn er mit navn, gaver vil jeg have". Og det er lige hvad du kan få!

Forud for Fastelavnsfesten Søndag d. 22. februar kl. 14:00 har Herborg Sogneforening nemlig udskrevet en konkurrence med masser af flotte præmier.

Klik på nedenstående to links for at se indbydelsen til Fastelavnsfesten og for at deltage i konkurrencen.
Klik på linket 'Konkurrence forud for Fastelavn' ovenfor, for at se dokumentet i større format. I dokumentet er der links, som kan være en hjælp til at finde svaret på spørgsmålene i konkurrencen.
Klik på linket 'Indbydelse til Fastelavnsfest' ovenfor, for at se dokumentet i større format.

Møde i Koordineringsudvalget

20.01.2015Det er lang tid siden, at der sidst er blevet skrevet om Kuben her på siden. Vi beklager den manglende information, som imidlertid ikke betyder, at der ikke er blevet arbejdet på projektet.
 
Én af de helt gode nyheder er, at vi i dag har fået doneret kr. 250.000,- fra en giver, som i forvejen havde doneret det samme beløb. Det siger vi mange tak for.
 
Arkitekten har sammen med Tømrer-, Murer- og Stålentreprisen arbejdet på besparelser via et andet konstruktionsprincip, nemlig med skråt tag i stedet for fladt tag. Herudover er køkkenet skrumpet en lille smule og teknikrummet og handicaptoilettet er byttet rundt. I det eksisterende (klubhuset) laves der ikke om, men det kan jo gøres på et senere tidspunkt, hvis det ønskes. Vindfanget og redskabsrummet er også gjort mindre.
 
Springgravsrummet er designet på en måde, så den kan udsættes til et senere tidspunkt, og der er også taget stilling til hvorledes den sydlige sammenbygning af klubhuset og multisalen kan laves, så det kan udsættes.
 
I runde tal koster springgravrummet og den sydlige sammenbygning ca. en kvart million hver, og i besparelsesforslaget kan der spares kr. 120.000,-, hvis vi selv står for byggeledelse og tilsyn.
 
Hvis disse tre ting pilles ud af projektet, bliver prisen på kr. 6,1 millioner jf. de afgivne tilbud. Vælger vi at beholde springgraven er prisen ca. kr. 6,35 millioner. Med den sidste donation har vi 4,35 millioner til rådighed, og vi regner stadig med frivilligt arbejde for 1 million. Vi vil meget nødig undvære springgraven, så vi har bedt arkitekten lave nye tegninger hvor springgraven er med, men hvor den sydlige sammenbygning ikke er med, og har samtidig indledt seriøse forhandlinger med to mulige bidragsydere.
 
Selvom tiden er knap, er det stadig vores håb, at vi kan gå i gang med byggeriet i det tidlige forår.

Genbrugspladsen i Herborg

30.10.2014Herborg Sogneforening oplyser, at Genbrugspladsen i Herborg ikke længere er åben, men at man stadig kan aflevere flasker og glas, papir og aviser.

Metalaffald kan afleveres i containeren hos Lisbeth og Carsten på Skolevej 47 ved siden af Herborg Kirke.

Herning Folkeblad overgår Ekstra Bladet

23.10.2014Bag Kuben har vi intet mindre end 34 sponsorer, som tilsammen har bidraget med over kr. 900.000,- til projektet. Vi er meget glade for disse sponsorer, og er også meget glade for, at flere af vores lokale håndværkere har fået arbejdet med at bygge vores nye samlingssted, som gerne skulle stå de næste 100 år. Håndværkerne tæller blandt andre Freddy Lauridsen, Videbæk Entreprenør Forretning, Skjern Installationsforretning, Herborg Tømrer- & Snedkerforretning og Herborg Smede- og Maskinforretning.
 
Desværre er af vores sponsorer, Herborg Smede- & Maskinforretning, imidlertid blevet udsat for en usædvanlig dårlig presseomtale, idet Herning Folkeblad under overskriften ”Murren i krogene” har valgt at viderebringe indholdet
af et såkaldt ”anonymt brev”. Udtrykket ”anonym” dækker normalt over en kilde, som er redaktionen bekendt, men da dette ikke er tilfældet her, er det rigtige udtryk nok nærmere ”ubegrundet sladder”.
 
I brevet harceleres der over, at VVS-arbejdet ikke har været sendt i udbud, men i stedet på forhånd er blevet givet til Herborg Smede- & Maskinforretning. Forklaringen på dette er den simple, at vi forud for licitationen har fået et endog særdeles generøst tilbud fra firmaet, som i realiteten ikke ville kunne overgåes af andre leverandører. Medmindre, naturligvis, at andre leverandører også ville levere alle materialer til nettopriser og give et større beløb til arbejdsløn. Dette sammenholdt med et lige så generøst sponsorat fra samme firma gjorde valget let for byggeudvalget.
 
Forud for offentliggørelse af brevet, som var afleveret i redaktionens postkasse uden afsender, havde Herning Folkeblads journalist fået afkræftet substansen af smædebrevet og fået den rigtige forklaring af to fra udvalgene bag Kuben, nemlig Bent K. Søndergaard og H.C. Vad. Vi er derfor meget uforstående overfor at bladet alligevel vælger at bringe brevet, og anser det som meget uprofessionelt af Herning Folkeblad.
 
Forretnings- og Byggeudvalget tager på det kraftigste afstand fra de misvisende oplysninger i artiklen, og vil samtidig udtrykke sin uforbeholdne opbakning til ikke blot Herborg Smede- & Maskinforretning, men også til alle de øvrige virksomheder, som skal bygge Kuben.

Licitation

7.10.2014Tirsdag var der licitation, og på aftenens koordineringsudvalgsmøde blev de indkomne bud gennemgået.
 
De var desværre højere end budgetteret, så nu skal vi have gang i en sparerunde. Der er visse områder, hvor der kan skæres en del fra, men det er aftalt at arkitekten går tilbuddene igennem og laver et sparekatalog.

Licitation udskudt til tirsdag 7. oktober

24.09.2014Der er desværre sket en forsinkelse hos vores arkitekt vedr. udsendelse af udbudsmateriale, så det har været nødvendigt at udskyde licitationen en uge fra tirsdag d. 30. september til tirsdag d. 7. oktober.
 
Vi må så håbe, at den ekstra uge giver håndværkerne tid til at spidse blyanten ekstra godt, så vi får en knivskarp pris.

Så er projekt Kuben sendt i udbud

18.09.2014Mandag d. 15.09.2014 blev projekt Kuben sendt i udbud, med licitation tirsdag d. 30. september.

Onsdag d. 17.09.2014 gik nedrivningen af naboejendommmen i gang.

Fredag d. 19.09.2014 startes fældningen af de træer som er i vejen for Kuben.

Så er vi i gang! 
Nedrivningen af naboejendommen er gået igang. Klik på billedet, og se flere billeder i vores galleri. Foto: Bent K. Søndergaard.

Gourmetgris på gaflen - resultat

10.09.2014Herborg Ungdomsforening har nu fået gjort resultatet efter Gourmetgris på gaflen op.

Det vigtigste resultat var naturligvis, at mange mennesker havde en fantastisk hyggelig aften med god mad og godt selskab, men også det økonomiske resultat var rigtig godt.

Det blev nemlig til et overskud på intet mindre end kr. 13.485,- som går direkte til Kuben.

Herborg Fritids- & Kulturcenter siger tak til HUF for initiativet og for bidraget.

Nye tiltag fra Herborg Friskole

6.09.2014Herborg Friskole inviterer til 'Åben morgensang' på friskolen første gang onsdag d. 17. september - og efterfølgende ca. en gang om måneden i løbet af hele skoleåret. Alle interesserede er velkomne til at komme og synge sammen med vores elever. Vi synger gamle kendte, nye og nyere sange fra den danske sangskat. Vi mødes kl. 9.45 og synger sammen en god halv times tid. Vel mødt! 

Herudover inviterer Herborg Friskoles støtteforening til 'Småbørnstræf' første gang lørdag d. 27. september kl. 9.30 -11.30. Musikalsk legestue og 'Det lille barns motoriske udvikling' er på programmet første gang. Motorik-vejleder Pernille Lauridsen kommer og giver små gode ideer til, hvordan man som forældre kan styrke sit lille barns motoriske udvikling. Det koster 50kr pr. familie at deltage. Vi mødes i friskolens nye fælleslokale. Alle er velkomne! Tilmelding nødvendig på: administration@herborg-friskole.dk eller 97171701. 
Klik på billedet, og se flere billeder i vores galleri.

Information om Kloakfornyelse i Herborg

5.09.2014Ringkøbing-Skjern forsyning er i gang med separering af kloakken i Herborg. Projektet omfatter nedgravning af en ny regnvandsledning og spildevadsledning med nye stik til hver parcel.

Den første del af separeringen omfatter Skolevej, der gennemføres i 2014.
Den resterende del af separeringen i Herborg forventes gennemført i 2015.

Arbejdet starter på Skolevej fra 8. september 2014. Skolevej vil derfor være lukket for gennemgående trafik fra 10. september til 30. november 2014. Der vil blive skiltet med omkørsel via Fiskbæk. Den offentlige bustrafik vil være stort set uændret.
 
Bygherre
Ringkøbing-Skjern forsyning A/S
Kontakt: Hans A. Schmidt  21252609
 
Tilsyn
COWI a/s
Kontakt: Kurt Andersen  23296921
 
Entreprenør
Stauning Maskinstation
Kontakt: Bjarne Kristensen  24614816

Klik herunder, for at se tidsplan og Etapeopdeling.

Gourmetgris på gaflen

15.08.2014Fredag d. 15. August afholdt HUF Gourmetgris på gaflen – et arrangement hvorfra overskuddet går til Kuben.
 
Det blev på alle måder en rigtig hyggelig eftermiddag og aften. Medens damerne blev underholdt af et spændende og sponsoreret foredrag af Advokat Lotte Bliddal forberedte mændene middagen. Den sponsorerede gourmetgris simrede over de sirligt anlagte grillkul og i køkkenet blev der skrællet kartofler, snittet løg, lavet salat og meget mere. Det er en selvfølge, at det hårde arbejde og ikke mindst den megen snak gav en tør hals, så naturligvis blev der også tid til et iskoldt glas vand undervejs.
 
Da middagen var næsten klar til servering, blev de 6 kager, som deltog i den store bagekonkurrence sat frem til afstemning på et langt bord, som var ekstra afstivet, for der var virkelig tale om mange kilokalorier på samme sted. De utroligt flotte kager blev studeret grundigt af de ca. 60 gæster, og alle afgav sin stemme til senere optælling.
 
Middagen blev serveret med kokkene Jens Ole Hindbo, Ivan Birkmose og Ernst Jørgensen i spidsen. Det var en udsøgt middag, hvor sværen var sprød, kødet mørt, flødekartoflerne perfekte og salaten – ja, den var jo sund. Medens middagen blev fordøjet, blev forsamlingen bedt om at dele sig i mindre grupper, og hver især skrive et hyldestvers som kan bruges til åbningen af Kuben næste år. Det viste sig, at vi i Herborg ikke alene har mange smede, men også rigtig mange rimsmede. Da versene blev afsunget at de forskellige grupper, og gav anledning til megen applaus. Versene blev samlet ind, så nu er vi klar til den del af åbningsceremonien, når den tid kommer.
 
Endelig var det tid til afsløring af vinderne af bagekonkurrencen, og da voteringen var slut var der ikke nogen tvivl om, at Jette Kjærgaard havde sat sig tung på konkurrencen, idet hun løb af med på 1. og 2. pladsen. Kort derefter viste det sig, at alle deltagerne blev de virkelige vindere, idet de fik lov til at spise alle de deltagende kager i dysten. Det viste sig, ikke overraskende, at de smagte mindst lige så godt som de så ud.
 
Overskuddet efter aftenen er endnu ikke gjort op, men i og med at stort set alt til festen var sponsoreret, tegner det til at blive et flot resultat. Under alle omstændigheder var det i hvert fald en fantastisk aften.

Informationsmøde om Kuben

13.08.2014Onsdag d. 13. august blev der afholdt Informationsmøde om Kuben. De ca. 45 fremmødte fik en detaljeret gennemgang af de nu næsten færdige tegninger, hvor kun få detaljer mangler. Der blev vist facadetegninger fra de fire verdenshjørner, plantegning og diverse tværsnit og det gav selvfølgelig anledning til den del spørgsmål.
 
Der bliver indbudt licitation i september, og udvalget bag byggeriet er selvsagt meget spændte på, om budgettet holder. I forhold til den budgetterede pris og de indsamlede midler og påregnet frivillig arbejde, mangler der stadig én million, så HC gjorde opmærksom på, at hvis man stadig trænger til fradrag, er der stadig mulighed for at give et frivilligt bidrag. Dette kan gøres på forsiden af 6910herborg, ved at trykke på knappen:

 
Kunne du tænke dig at yde endnu et bidrag til Kuben, kan du få op til kr. 14.500,- i fradrag, hvis du indbetaler til DGI´s gavefond. Klik her, og følg vejledningen på skærmen. DGI sørger for at indberette dit bidrag til Skat, så du automatisk får dit fradrag.

Det første der skal gøres i projektet er at få fjernet træerne hvor Kuben skal stå. Den del af arbejdet har vi allerede få frivillige til, idet Jens Ole og Karsten har meldt sig til denne tjans. Træerne kan muligvis sælges som møbeltræ.
 
Dernæst skal det ”nye” redskabsrum fjernes (altså det fra 1973 – ikke det fra 1910!), idet det kun er den del af de gamel bygninger der er i vejen for Kuben,
 
Støbearbejdet regner vi med selv at kunne gøre, med hjælp fra en fagperson som har de overordnede ansvar. Til november skal vi være færdige til at kunne rejse spær, og det skal gøres af professionelle.
 
Vi forestiller os, at der inden for hver fagområde skal være en faglig tovholdere som kan styre arbejdet. Der skal være et mellemled mellem disse fagpersoner og de frivillige hjælpere, og denne tjans har Gjøde Carlsen lovet at hjælpe til med.
 
De indvendige vægge bliver noget montagearbejde, som vi selv skal kunne lave i løbet af vinteren.
 
Omkring 1. marts skal det gamle rages ned, så man kan lave indgangspartiet færdig. Alt skal være afsluttet inden sommerferien, idet LAG stiller krav om at der skal være ibrugtagningstilladelse inden deres bidrag kan udbetales.
 
Forudsætningen for at et projekt som dette skal lykkes er, at sognet er villig til at yde en frivillig indsats, så sluttelig blev folk bedt om at skrive sig en liste over frivilligt arbejde, hvor man kunne melde sig til Forplejning, Støbearbejde, Murerarbejde, Tømrerarbejde, Malerarbejde, Vvs-arbejde, El-arbejde, Anlægsarbejde ude, Rengøring, Nedbrydning, Daglig oprydning og Diverse. Stort set alle fremmødte blev skrevet på listen, men der skal naturligvis flere på. Derfor blev alle bedt om at sprede budskabet, at man kan komme på listen, ved at henvende sig til Preben Hamborg eller Bent K. Søndergaard.

Koordineringsudvalgsmøde

5.08.2014Byggeudvalget har haft møde med arkitekten. Der er kommet reviderede tegninger på bordet, hvor de seneste ændringsønsker fra byggeudvalget er indarbejdet. Der er stadig er nogle få ændringer til tegningen, mest vedr. materialevalget.

Planen er, at materialet er klar til at sende i udbud d. 18. august, med 3 ugers svarfrist, dvs. 8. september.

Kommunen har lovet at fjerne naboejendommen senest d. 15. september.

Informationsmøde om kloakarbejde i Herborg

14.07.2014Torsdag d. 21. august afholder Ringkøbing-Skjern Forsyning informationsmøde om kloakarbejdet i Herborg, som påbegyndes i uge 36.

Informationsmødet afholdes fra kl. 17:00 - 18:30 i salen.

 

Invitation til Livsstilsfestival i Gudum

14.07.2014Hele familien har nu en enestående chance for en for aktiv dag i Gudum, hvor DGI Vestjylland for første gang sammen med Livsstilshøjskolen arrangerer en livstilsfestival søndag d. 31. august kl. 11:00 - 17:00.

Der er gratis deltagelse.

Tryk på efterfølgende link, for at se programmet for dagen:

HUF fremrykker Gymnastikopvisning og Forårsfest 2015

14.07.2014For at give mere plads til byggeriet af Kuben i foråret 2015 har HUF efter anmodning fra Koordineringsudvalget fremrykket Gymnastikopvisning og Forårsfesten til lørdag d. 28. februar 2015

Fedt at du er frivillig

13.07.2014Herborg Ungdomsforening går til tider deres egne veje – og i foråret har de taget forskud på en af DGIs kampagner, der sætter fokus på de frivillige i foreningerne.

Kampagnen hedder ”Fedt at du er frivillig” og i HUF valgte man at møde uanmeldt op med hjemmebagt kage og frisklavet kaffe til de forskellige idrætsudøvende hold. Her overrakte formand, Bettina Bendtsen, et klistermærke med et skulderklap, og sagde et par ord til den frivillige leder/instruktør/træner. Herefter var der kage og kaffe eller juice til alle på holdet, som alle syntes at initiativet var super godt, da der jo ingen idræt er i Herborg uden de engagerede frivillige.

I foråret fik de fleste fodboldhold besøg af HUFs bestyrelse med skulderklap til trænerne, og derudover blev der givet skulderklap til instruktørerne på line-dance-hold, kroket-holdet og power-walk-holdet. Ydermere blev ungdomsklubbens leder og gymnastikudvalgets medlemmer overrasket af HUFs ”Fedt at du er frivillig” kampagne. 

I galleriet er der masser af billeder fra kampagnen.

Koordineringsudvalgsmøde

1.07.2014Byggeudvalget har haft møde med Arkitektfirmaet tirsdag d. 24. juni. De er nu kommet med et detaljeret projektforslag hvori der er forslag til materialer osv. Der er blandt andet blevet drøftet forskellige typer gulv og facader. Også opvarmningen er blevet drøftet, og her er bl.a. jordvarme blevet foreslået. Der skal i den forbindelse tages stilling til, om skolen og HFK fremover skal have fælles varmeforsyning. Det er der sat gang i en undersøgelse af.

D. 2. juli søges der zonetilladelse, hvor der er 4 ugers indsigelsesfrist. D. 11. august forventes udbudsmaterialet at være klar så der kan være licitation 1. september.

For at orientere om projektet, afholdes der et kort Informationsmøde onsdag d. 13. august kl. 19:30. Ved dette møde kan man melde sig til frivilligt arbejde.

Koordineringsudvalgsmøde

17.06.2014Der er kommet nye tegninger fra arkitekten. Tegningerne er nu mere detaljerede og danner baggrund for indledende sagsbehandling herunder evt. zonetilladelse, nabohøring samt henvendelse til Ribe stift. Tegningerne blev gennemgået, og der mangler stadig mange detaljer – men kun detaljer. 

Opvarmningen i det nye hus blev drøftet. Man har endnu ikke lagt sig fast på, om det skal være gas eller en varmepumpe. Der er blevet arbejdet på et eksempel på en aktivitetsplan for huset, for at se, om der vil blive nok plads til samtidige aktiviteter, og resultatet er positivt.

Byggeudvalget har møde med arkitekten d. 19. juni, hvor der skal tages stilling til materialevalg mm.

Planen er, at projektet sendes i udbud omkring juli måned. Byggestart er endnu ikke endelig fastlagt.

Koordineringsudvalgsmøde

27.05.2014Sideløbende med, at vores arkitekt arbejder på fuld kraft for at få lavet en færdig tegning på Kuben, så der kan komme gang i licitationen og ikke mindst i byggeriet, har byggeudvalget har kontakt til en DGI-konsulent, som er rigtig god til at komme med indspark til hvorledes Kuben bedst indrettes. Han har f.eks. foreslået, at vi laver en ugeplan for at afprøve, om pladsen bliver brugt hele tiden. Denne opgave kaster bestyrelserne fra Friskolen og HUF sig over, idet det er her det største antal brugere af Kuben findes.
 
Forud for licitationen arbejder byggeudvalget på at få identificeret de opgaver, som vi bedst selv kan lave. Arkitektfirmaet står for licitation, byggestyring og byggeregnskab, men vi skal selv finde nogle tovholdere indenfor de fagområder, hvor vi selv skal arbejde på Kuben. Der vil forud for byggestart blive afholdt et stormøde, hvor vi skal have alle til at melde sig til at give en hånd med. Det bliver formentlig i august, men det kommer der mere om senere.

Kunne du tænke dig, at være tæt på byggeriet, og være med i gruppen af tovholdere på nogle praktiske opgaver, eller har du nogle gode forslag til hvem det kunne være, så send en mail til H.C. Vad.

Repræsentantskabsmøde i Herborg Fritids- & Kulturcenter

14.05.2014Onsdag d. 14. maj var der ordinær Repræsentantskabsmøde i Herborg Fritids- & Kulturcenter, og for første gang i verdenshistorien blev mødet holdt som et offentlig tilgængeligt møde.
 
Den primære grund til, at Forretningsudvalget havde besluttet at gøre mødet åben var at orientere om byggeriet Kuben, men Forretningsudvalget finder det også naturligt, at gøre mødet offentlig, så alle med interesse herfor kan følge med i hvad der sker.
 
Det viste sig, at der var en meget stor interesse for at høre om Kuben, for til mødet deltog omkring 55 personer.
 
Mødet blev afholdt efter den vedtægtsbestemte dagsorden, som ser således ud: 
 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  1. Forslag til vedtægtsændring
  2. Gennemgang af det hidtidige arbejde i byggeprojektet og stillingtagen til det videre forløb.
 5. Godkendelse af 5 udpegede medlemmer til forretningsudvalget
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt.
HC Vad valgtes til Dirigent, hvorefter Maren, som er formand for Forretningsudvalget, fremlagde årsberetningen.
 
Da mødet i år for første gang var afholdt som et offentligt møde, lagde Maren i sin beretning vægt på at fortælle om Forretningsudvalgets arbejde, og også om hele konstruktionen af den selvejende institution med Repræsentantskab og Forretningsudvalg. De sidste par år har Forretningsudvalgets arbejde været præget at det nye byggeri, medens huset daglige drift har fyldt mindre. Meget af arbejdet omkring Kuben foregår i Byggeudvalget, Økonomiudvalget og PR-Udvalget.
 
Tommy Kristiansen fremlagde regnskabet. Regnskabet viser et overskud på kr. 25.190,37. Resultatet er noget dårligere end sidste år, hvilket skyldes øgede varmeudgifter på omkring kr. 30.000,- og indvendig vedligehold på kr. 15.000,-. Der har været mange aktiviteter for at indsamle midler til Kuben af disse kan nævnes Cykelsponsorløb, arrangeret af HUF, som gav kr. 43.000,-, Gourmetaften, som gav kr. 17.000,- og salg af Herborgfilmen, som gav omkring kr. 13.000,-.
 
Under indkomne forslag var der vedtægtsændringer, som følge af, at Familieudvalget har valgt at nedlægge sig selv. Se de reviderede vedtægter her.
 
Herudover gennemgik H.C. Vad det hidtidige arbejde i byggeprojektet Kuben.
 
Der er indsamlet kr. 1,5 millioner fra Skak, kr. 250.000,- fra kommunen og kr. 300.000,- fra LAG. For at sidstnævnte skal komme til udbetaling skal byggeriet være afsluttet sommeren 2015 med en godkendt ibrugtagningstilladelse. Lokale- & Anlægsfonden er lidt lunkne, i og med at de har lagt mange penge i Nr. Vium og Bork. Med tilskuddene fra private og sponsorater har vi altså omkring kr. 4 millioner.

HC viste tegningerne, som er lavet på en måde, så byggeriet kan starte inden det gamle rives ned. Der er lagt vægt på fleksibilitet, så de samme kvadratmetre kan bruges til flere ting.

Byggeprisen på den fremviste tegning ligger på knap 6 millioner + moms. Der regnes på ca. 1 million i frivilligt arbejde, så der mangler noget der minder om en halv eller en hel million. Fonde som vi har fået afslag fra skal søges igen, og f.eks. skal Ungdomsforeningen søge til gymnastikredskaber. Bliver det nødvendigt at optage et lån, skal det kunne afdrages i løbet af max. 10 år.

De fremmødte havde en del spørgsmål vedr. byggeriet, bl.a. vedr. opvarmning, men var generelt positivt stemt overfor projektet.

Efter præsentationen blev repræsentantskabet bedt om at godkende igangsætning af det præsenterede byggeri, med en prisramme kr. 6 millioner + moms, samt tilvejebringelse af den fornødne kredit.  Repræsentantskabet godkendte enstemmigt det videre forløb.
 
Følgende 5 udpegede medlemmer til det nye Forretningsudvalg blev enstemmigt godkendt af Repræsentantskabet:
 
Herborg Sogneforening, Tommy Kristiansen
Herborg Ungdomsforening, Preben Hamborg og Jørgen Kaasgaard
Herborg Friskole, Bent K. Søndergaard
Herborg Friskoles Støtteforening, Maren M. Madsen 

Under eventuelt spurgte H.C. Vad forsamlingen, om der var interesse for fremover at holde Repræsentantskabsmødet som et åbent møde, og det var der bred enighed om.

Klik på efterfølgende link, for at se det aktuelle Repræsentantskab.

Nye tegninger til Kuben

29.04.2014I dag har Arkitektfirmaet Henrik Nielsen leveret nye tegninger til Kuben.

Vil du gerne høre mere om projektet, så kom til Repræsentantskabsmøde i Herborg Fritids- & Kulturcenter. Mødet afholdes Onsdag d. 14. maj kl. 19:00 i Salen.

Spændende foredrag med Simon Grimstrup

24.04.2014Torsdag aften havde PR-udvalget arrangeret et utroligt spændende foredrag med Simon Grimstrup.

Simon vandt i 2013 verdens hårdeste ultraløb, Jungle Ultra i Perus jungle. 
 
Simons fortællinger om strabadserne i Perus jungle var meget indlevende og stod i skærende kontrast til hans beskedne fremtræden. Ultraløb er, som navnet antyder, meget ekstrem. Løbet i Peru bestod således af 5 dages løb, 230 km, 40 graders varme og 100 % luftfugtighed blandt slanger, kryb, jaguarer og ikke mindst smuk urørt jungle.

Især den sidste dags tur på 92 km. var meget hård, men Simon forklarede, at det for så vidt var meget simpelt: Man skal blot løbe en marathon og så vende om og gøre det samme igen!

Under foredraget blev der vist masser af billeder fra turen og til sidst også en film, hvor man virkelig fik indtryk af hvad det handlede om.
Simon Grimstrup viser et billede fra løbets start, hvor man lægger stille ud med en lille etape på 38 km - det er jo ikke engang en marathon!

Koordineringsudvalgsmøde

22.04.2014Vores arkitekt har revideret det nye oplæg til Kuben, så det passer bedre med de midler, vi har fået indsamlet indtil nu. Ydermere betyder det nye forslag, at det vil være muligt at gennemføre det nye byggeri inden det gamle rives ned.
 
Det betyder, at vi kan begynde byggeriet allerede i år, så lige nu går Byggeudvalget efter at kunne begynde i starten af august. For at dette kan lykkes, skal licitationsmaterialet være klar d. 1. juni. Forud for licitationen skal Byggeudvalget have lavet en plan for hvilke typer af frivilligt arbejde vi selv kan bidrage med.
 
For at orientere om projektet, har Forretningsudvalget besluttet, at lave dette års Repræsentantskabsmøde offentlig tilgængelig for alle interesserede (jævnfør vedtægterne er det naturligvis kun Repræsentantskabet der har stemmeret).
 
Vi opfordrer derfor ALLE til at møde op Onsdag d. 14. maj kl. 19:30 til Ordinær repræsentantskabsmøde i Herborg Fritids- & Kulturcenter. Mødet afholdes i Salen.
 
På mødet vil Byggeudvalget fortælle om det hidtidige arbejde med Kuben og vise det nye oplæg fra arkitekten. Der vil være mulighed for at skrive sig op til frivilligt arbejde, så spids blyanten – vi har brug for din hjælp!

Nyt oplæg til Kuben

18.03.2014Ved de sidste to koordineringsudvalgsmøder har vores arkitekt, Henrik Nielsen deltaget.
 
Koordineringsudvalget stillede ved det første møde d. 4.03.2014 Henrik den opgave, at lave et nyt udkast til Kuben, som gerne skulle kunne bygges for de midler vi har indsamlet + den frivillige arbejdsindsats vi regner med selv at kunne levere, og ved det efterfølgende møde, d. 18.03.2014, præsenterede Henrik sit nye udkast.
 
Det nye oplæg er på sin vis helt anderledes end det oprindelige, men mange af de oprindelige tiltænkte funktioner er medtaget. Det er noget mindre, men til gengæld er der meget mere genbrug af pladsen. Der er i store træk tale om ét stort rum som kan adskilles.
 
Der var tale om et meget spændende forslag, som gav anledning til meget snak i koordineringsudvalget. Henrik havde også forslag til, hvad vi kunne lave i Herborg for små midler, og foreslog f.eks. en cykelcrossbane og bueskydning.
 
Byggeudvalget tager igen kontakt til Lokale- & Anlægsfonden med de nye tegninger, og mødes igen d. 24.03.2014 for at drøfte det nye oplæg, hvorefter udvalget mødes med Henrik 1.04.2014.

Hjertestarterkursus

17.03.2014Der var dømt god stemning fra start, da 13 frivillige beboere fra Herborg mødte op til undervisning i brug af den nye hjertestarter, som Vestjyllands Forsikring har skænket beboerne i Herborg.

Svend W Petersen fra Ancare, der til dagligt arbejder som narkosesygeplejerske og kører med akutbilen i Ringkøbing-Skjern Kommune, instruerede os i livgivende førstehjælp og brug af hjertestarter. Undervisningen varede i tre timer fra klokken 19:00–22:00, og i pausen blev der serveret kaffe og lækre hjemmebagte kager.

Hjertestarteren bliver i nærmeste fremtid sat op på friskolen ydervæg.

Herborg Sogneforening vil arbejde videre med at få sponsoreret flere kurser for beboere i Herborg i brug af hjertestarter. 

Festweekend i Herborg

15.03.2014I weekenden 14. og 15. marts afholdt Herborg Ungdomsforening festweekend med Revyforpremiere, Gymnastikopvisning og Forårsfest med revy, spisning og dans.
 
Det blev en rigtig god weekend, med en rigtig flot gymnastikopvisning og en Forårsfest, som rigtig mange støttede op omkring.
 
Til revyforpremieren fredag, kom der ca. 100 mennesker, til gymnastikopvisningen ca. 150 og til Forårsfesten også ca. 150.
 
Revyen blev fremført af brødrene Gustav og Bent, som efter bedste mangel på evne og talent gjorde hvad de kunne, for at give de herborgensere som har gjort sig positivt bemærket et kærligt klap på skulderen. Når det handlede om emner udenfor sognegrænsen, blev fløjlshandskerne taget af, og f.eks. Iver Enevoldsen, fik en rimelig præcis fortolkning i sangen ”Sognerådsformanden”. En dogmeaftig håndholdt mobiloptagelse af dette indslag kan ses, ved at klikke her.
"Formændenes formand", Maren M. Madsen, alias Bent K. Søndergaard.

HUF donerer overskud fra Forårsfest til Kuben

16.02.2014I weekenden d. 14./15. marts afholder HUF Gymnastikopvisning med efterfølgende Forårsfest. Det er ligesom det plejer at være, men i år har bestyrelsen besluttet at donere overskuddet til Kuben.

HUF har samtidig stablet en lokalrevy på benene, og håber, at det vil trække mange gæster til.

Fredag kl. 19:30 er der Forpremiere på revyen, og lørdag kl. 13:00 går det løs med Gymnastikopvisningen

Der er fælles indmarch og derefter gymnastik- og LineDanceopvisning.

Lørdag kl. 19:00 er der så Forårsfest m/revy, spisning og dans

Revymenuen består af pålægskagemand/kone, kagebord, kaffe og småkager. Baily spiller op til dans fra kl. ca. 21:00 - 01:00.
 
Revymenu bestilles senest d. 10. marts hos Annette Korsholm tlf. 27 59 25 13 eller Lisbeth Hindbo tlf. 22 63 19 25.

Ved bestilling af revymenu kan bord reserveres. Madkurv kan evt. medbringes.

Mød op og få en festlig aften, og støt samtidig et godt projekt.
 

Generalforsamling i HUF

6.02.2014Uddrag fra HUF´s generalforsamling mandag d. 27. januar.

Formandens beregning

2013 har været et år hvor nye tiltag blev sat i gang, men også et år, hvor vores medlemstal faldt fra 319 til 311 aktivitetsmedlemmer. 
En af grundene er, at Kaffeholdet i år ikke er så stort, som det har været de tidligere år.
Gymnastikopvisningen var traditionen tro en begivenhedsrig dag, hvor trænere og gymnaster viste, hvad de havde arbejdet med i løbet af sæsonen. Der var stor opbakning til dagen.
Vi havde valgt at lave en lidt anderledes sportsfest, til fordel for Kuben. Der var både dilletant og cykelsponsorløb. Vores cykelsponsorløb blev en stor succes, og ikke mindst på grund af de fantastiske mennesker, der sagde ja til at stille op og skaffe sponsorere. Det gav omkring 45.000 til Kuben. Tak til dem, til de folk der opførte dilletantestykket og til jer der støttede dagen,
Lan partyet for 6 kl. og opefter har igen i 2013 været en succes, og vi kan konstatere, at det nu er en blivende aktivitet for de unge mennesker. Der var 22 unge mennesker sidste gang, der nærmest spillede nonstop.
Vores samfund og de trends der ses udvikler sig lynhurtigt og er meget omskifteligt, det stiller også store krav til os som forening og vores måde at arbejde på.
Fremadrettet skal vi b.la. have fokus på trænerrekruttering samt fastholdelse af de dygtige trænere, vi i forvejen har og som gør et uundværligt og stort stykke arbejde.
Derfor har vi tilbudt 5 unge mennesker at tage DGI s ung leder uddannelse. De har sagt ja til udfordringen, og det er vi stolte over. Ung leder uddannelsen består af 2 moduler på henholdsvis 40 og 54 timer. Under forløbet skal de selv planlægge og gennemføre et undervisningsforløb for børn. Det er planen, at vi hvert år skal have unge fra HUF afsted på ungelederuddannelsen, så vi dermed selv er med til at skabe rum for nye trænere.
Vi skal som forening arbejde med at udvikle nye tiltag, men samtidig styrke de eksisterende aktiviteter, der fungerer godt. Kunsten er at kunne starte nye aktiviteter op og lukke aktiviteter ned, der ikke er tilslutning til.
En anden stor ting HUF er involveret i er Kuben. Det bliver et spændende projekt, med masser af arbejde, men også masser af muligheder for HUF for at sætte sit præg på Kuben og udvikle nye tilbud.
Til sidst vil jeg sige tak for opbakningen til HUF, uden medlemmer og trænere ingen forening. Det er vigtigt med opbakningen, hvis vi fortsat skal være en forening. Vi er ikke stærkere end det svageste led.
Det er livsvigtigt for en forening, at der er folk, der melder sig til at deltage i bestyrelsesarbejdet, for uden bestyrelsesmedlemmer kan foreningen ikke fungere. At arbejde bestyrelsen rummer så meget mere end det administrative. Det er 50 % arbejde og 50 % socialt samvær og gode oplevelser.
En stor tak til bestyrelsen for jeres store arbejde, i har været fantastiske at være sammen med. En særlig tak til Annette, Lisbeth og Frits for den tid i har brugt i HUF.
 
Årets leder 2013

Lederprisen uddeles til en af vore ledere, der har gjort sig positivt bemærket i sit frivillige arbejde. Bestyrelsen for Herborg Ungdomsforening har i 2013 besluttet at tildele Malene Høher-Thomsen årets lederpokal. Der står i indstillingen:
 
Malene du har i 6 år været gymnastiktræner i Herborg Ungdomsforening. Først trænede du 0-2 kl. og de sidste 3 år har puslingeholdet nydt af, at have dig som træner.
Du formår at give børnene nogle gode oplevelser, med dit rolige væsen og dit store engagement.
Du møder børnene hvor de er. De ved de kan regne med dig og det gør forældrene også.
Vi vil hermed gerne sig dig tak, for din store indsats, og vi håber selvfølgelig at kunne trække på dig som træner mange år endnu.
 
Vandrepokal 2014

Bestyrelsen for Herborg Ungdomsforening har besluttet, at vandrepokalen, skænket af Ringkøbing Amts Gymnastik- og Ungdomsforening, i 2014 skal tildeles Preben Hamborg som et medlem, der i særlig grad har udført en frivillig indsats til 
Gavn for foreningens medlemmer.  Der står i indstillingen:
 
Preben du er et meget engageret menneske, der aldrig sig nej. Du er en slider. Du har b.la. været med til at stå for sceneopsættelsen til dilettant. Du er fast barformand til gymnastikafslutningen. Du springer til, hvis der mangles en vikar for fodboldtræneren.  Du har siddet i Herborg Ungdomsforenings bestyrelse fra 2004-2006 som formand for fodboldudvalget. Du er HUF´s repræsentant i forretningsudvalget for Herborg fritids og kulturcenter, hvor du udfører et fantastisk stykke arbejde.

Vi værdsætter dit store engagement og vil hermed sige dig tak for den indsats du har gjort og stadig gør i Herborg Ungdomsforening.
 
Valgt til bestyrelsen blev:
Kasserer:                   Peder Søndergaard      
Alternativ idræt:        Anette Sparre 
Fodbold:                     Bestyrelsen har ubegrænset tid til at finde en afløser
                                   Indtil dette er sket, så træder 1. suppleanten, Annette Korsholm ind. 
Sekretær:                   Trine Lodberg
                
Flg. udtræder efter eget ønske af bestyrelsen: Frits Korsholm, Annette Korsholm og Lisbeth Kobberø Hindbo.
 

Og vinderen er ...

1.02.2014Til smedens Åbents hus arrangement fredag d. 31. januar og lørdag d. 1. februar kunne man købe lodder og deltage i lodtrækningen om et gavekort til Hotel Koldingfjord.

Og vinderen blev ...
... Keld Andersen, der her får overrakt gavekortet af Anette Gaasdal.

Ved denne lejlighed kan det da lige nævnes, at der søges efter en barnepige, som kan passe 6 børn en weekend ... :-)

Koordineringsudvalgsmøde

28.01.2014Tirsdag d. 28. afholdt koordineringsudvalget det første møde for i år.
 
Vi har netop i sidste uge modtaget afslag fra Realdania på vores ansøgning til Stedet tæller.
 
De 26 projekter som har fået tilsagn om tilskud til videreudvikling af netop deres projekt, er i en anden klasse end vores projekt. Ikke bedre, ikke dårligere – men mere anderledes. Du kan læse om dem her.
 
Vi har i Koordineringsudvalget valgt, at vi vil arbejde videre med Lokale- & Anlægsfonden, og har som følge deraf besluttet, at byggeriet af Kuben først påbegyndes i 2015. Det ville naturligvis have været rart at få bygget i år, men vi vil hellere vente et år og forsøge at få indsamlet flere midler, og dermed komme tættere på at få bygget de helt rigtige faciliteter for os.

Samarbejdet med Lokale- & Anlægsfonden vil givetvis betyde, at vores projekt skal ændres. Dette har den positive sideeffekt, at vi med et "nyt" projekt kan søge de fonde vi tidligere har fået afslag fra, og måske dermed have lettere ved at komme i betragtning, når støttekronerne uddeles.

Vind Hotelophold med vinsmagning på Hotel Koldingfjord

27.01.2014Du har nu chancen for at vinde et gavekort til et hotelophold for to personer med vinsmagning på Hotel Koldingfjord.

Gavekortet, som har en værdi af kr. 2.450,-, giver adgang til:
 • Weekendophold for to personer
 • Eftermiddagskaffe med hjemmebag
 • Vinsmagning i vinkælderen
 • Velkomstdrink
 • 4 retters sæsoninspireret middag
 • Kaffe med sødt
 • Stor lækker morgenbuffet

Til smedens Åbents hus arrangement fredag d. 31. januar og lørdag d. 1. februar sælger vi lodder til kr. 50,- pr. stk (eller 5 for kr. 200,-, hvis du vil femdoble dine chancer).

Den heldige vinder trækkes lørdag d. 1. februar kl. 16:00, og får direkte besked.

Overskuddet fra salget af lodder går ubeskåret til Kuben.

 

Så er der EM Håndbold Semifinaler og Finale på storskærm

20.01.2014I aften blev der lavet ungarsk gullash i boxen, og så er drengene klar til semifinalen – og vi er klar til at vise kampen på storskærm i Klubhuset.

Arrangementet har tidligere været annonceret som et ”måske-arrangement”, som forudsatte, at Danmark kvalificerede sig til semifinalen, og det skal vi da lige love for at de har gjort, til trods for at der stadig skal strikkes en islandsk sweater på onsdag.

Arrangementerne foregår i Klubhuset, hvor der vil være fri entre og mulighed for at købe pølser og brød, øl og vand, kaffe og kage og popcorn.
 
Fredag d. 24.01.2014 starter vi kl. 18:00, (Semifinalerne spilles kl. 18:30 og kl. 21:00), og søndag d. 26.01.2014 går vi i gang kl. 14:30 (Bronzekampen spilles kl. 15:00 og Finalen kl. 17:30).

Kom og hyg dig – det bliver en fest :-)

Foredrag med Dennis Nørmark: Grin af (eller med) din kultur

16.01.2014Klik på efterfølgende link, for at se invitation til et spændende foredrag med Dennis Nørmark i Skjern Kulturcenter på Grene Scenen, tirsdag d. 25. februar, kl. 19.00

Foredraget er gratis men med begrænsede pladser. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet så tilmeld dig hurtigt.

Tilmelding til Helle Brunner på tlf. 9975 2605 eller på hbr@erhvervscentret.dk senest 21. februar.

EM Håndbold Semifinale og Finale på storskærm - måske ...

14.01.2014Det er næppe gået nogens næse forbi, at Danmark i almindelighed, og Herning i særdeleshed, for øjeblikket er vært for EM i Håndbold – og ej heller at Danmark bejler til at genvinde EM-titlen fra 2012.
 
Mest for hyggens skyld, men også for at samle ind til Kuben, har PR-udvalget lejet en storskærm til visning af Semifinalerne, Bronzekampen og Finalen – naturligvis under forudsætning af, at Danmark kommer så langt.
 
Arrangementerne foregår i Klubhuset, hvor der vil være fri entre og mulighed for at købe pølser og brød, øl og vand, kaffe og kage og popcorn. Hvis børnene ikke gids at se bold, er der mulighed for fri leg i salen.
 
Fredag d. 24.01.2014 starter vi kl. 18:00, (Semifinalerne spilles kl. 18:30 og kl. 21:00), og søndag d. 26.01.2014 går vi i gang kl. 14:30 (Bronzekampen spilles kl. 15:00 og Finalen kl. 17:30).
 
Skulle du være én af de mange, som ikke fik en billet til boxen, så sæt et forsigtigt kryds i kalenderen nu – så kommer der en endelig melding efter sidste mellemrundekamp onsdag d. 22.01.2014.
Klik for at læse ALT om herrernes håndbold EM på hjemmebane.

Foredrag med Chris MacDonald

6.01.2014Oplev Chris MacDonalds motivationsforedrag til foreningspris over hele landet.

Chris MacDonald tager på en februar-turne med foredraget Motivation & Energi, der er en spændende og humoristisk aften med fokus på sund livsstil, motion, energi og det gode liv. Der er garanti for at alle får rørt lattermusklerne,samtidig med at man bliver inspireret til at komme i gang med livsstilsændringer og et aktivt liv ovenpå en mørk tid.

Der er lanceret en specielt billetkategori for foreninger, og derfor har Herborg Ungdomsforening nu mulighed for at deltage til foreningspris - kr. 100,- pr. billet excl. gebyr. Normalprisen er 289 kr.

Find billetter til foreningspris via disse links:

Nørresundby Idrætscenter 25. februar 2014

Aarhus NRGi Arena 26. februar 2014

Farum Arena 27, febuar 2014

Magasinet Odense 5. marts 2014

Dokken Esbjerg 6 marts 2014

 
Oplev et humoristisk show med en af danmarks ubetinget bedste foredragsholdere om motivation, mænd og kvinder, mentalitet, sundhed og meget andet, og gå fra aftenen med ny energi og livslyst.

I en tempofyldt og crazy-busy hverdag, glemmer vi nemt det faktum, at et menneskes fundament bygger på vores krop og psykes styrke og tilstand. Krop og psyke griber ind i hinanden og skaber en effektiv balance med en enorm styrke.

Chris MacDonald kom til Danmark fra USA i 1999, og ud over at være sundhedsinspirator og forfatter, har han udviklet sit talent som humoristisk foredragsholder.

Hvordan får vi det sunde og gode liv til at hænge sammen med det travle hverdagsliv?

Vi skal i dag nå mere og mere i løbet af en enkelt dag, og kravene til vores engagement og indsats på arbejdet og i fritiden bliver større og større. Det eneste, der ikke ændrer sig er, at der stadig kun er 24 timer i døgnet.

Vi har skabt en verden, som udfordrer de gode valg og vores sundhed, men vi har samtidig mulighed for at arbejde med os selv og vores vaner – at lave et You-TURN - for at opnå et sundere liv. I den sammenhæng er information, inspiration og motivation vigtige redskaber.

I dette foredrag inddrager Chris MacDonald blandt andet sine erfaringer og refleksioner fra det tankevækkende projekt: U-TURN. Chris MacDonald motiverer og underholder igennem hele foredraget, så alle går derfra med modet til at tage det første skridt mod et sundere og bedre liv.

Chris MacDonald leverer redskaber til at give dit liv et serviceeftersyn. Hvordan står det til og hvad kan du gøre for at optimere dit liv og din sundhed? Gå derfra motiveret og i højt humør – det er aldrig for sent eller for tidligt at leve sundt!

Status på projekt Kuben

16.12.20132013 nærmer sig sin afslutning, så det er tid at gøre status på projektet Kuben.


Fondssøgning til Kuben

Der arbejdets fortsat på fuld kraft for at få projektet til at lykkes bedst muligt.

Status er pt. at der er indsamlet midler til et stort projekt, idet der er givet tilsagn på over kr. 4.000.000,-. Hertil kommer det frivillige arbejde sognet selv er i stand til at levere og de midler, som Herborgs øvrige foreninger ser sig i stand til at bidrage til projektet med. Yderligere arbejder Herborg Fritids- & Kulturcenter på at blive momsregistreret, således at de indsamlede midler rækker længere, når der skal købes mursten.

Projektgruppen har et godt samarbejde med kommunen, som f.eks. har overtaget naboejendommen og sørger for nedrivning og byggemodning af grunden, måske allerede i år.

Det er således hævet over enhver tvivl at projektet bliver til noget, men omfanget er selvsagt afhængig at hvilke midler der er til rådighed. 

Netop nu har projektgruppen kontakt til to fonde, nemlig Lokale- & Anlægsfonden og Realdania, og det kan vise sig at blive meget afgørende for projektet.

Repræsentanter fra Byggeudvalget har været til møde med Lokale- & Anlægsfonden i København, og allerede inden mødet, havde vi fået en indikation af, at fonden er positivt stemt overfor vores projekt. Fonden er en meget spændende samarbejdspartner, som har tradition for at gå aktivt ind i et projekt og være med til at forme det. De var meget imponerede over det store beløb vi selv har formået at få samlet sammen og kunne også bekræfte, at vores projekt ligger inden for rammerne af det fonden normalt giver tilskud til. Fonden har dog ikke bevilget penge til vores projekt, endnu, men vi har fået mange gode råd til hvorledes vores projekt skal ændres, for at kunne åbne fondens pengekasse. 

Sideløbende med dette, har projektgruppen sendt en ansøgning til Realdanias ”Stedet tæller”-kampagne. ”Stedet tæller” er et koncept som inviterer ildsjæle i yderområderne til at søge støtte til at udvikle konkrete, fysiske projekter med fokus på yderområdernes stedbundne potentialer. Ansøgningsrunden består af et forløb i to faser. I første fase udvælges op til 25 projektidéer, som hver får op til 125.000 kr. til at udvikle deres projekt. Heraf udvælges op til 13 projekter til realisering. Der er afsat i alt 37 mio. kr. til at støtte disse realiseringsprojekter. Ansøgningsfristen til Realdania var i oktober med svar i januar 2014.


Events til fordel for Kuben

Der har i løbet af 2013 været mange events til fordel for Kuben og alle foreninger giver en hånd med i dette arbejde.

I forbindelse med Sportsfesten arrangerede Herborg Ungdomsforening et Sponsorarrangement, hvor virksomheder sled en times tid på spinningcykler under ledelse af Henrik Juhl fra Videbæk. Repræsentanterne fra de fem virksomheder Herborg Tømrer- & Snedkerforretning, Hestkjær Autoservice, EDC Videbæk, Filabel og Herborg Landbrug svedte i den grad i den gode sags tjeneste, og indsamlede et rigtigt pænt beløb til Kuben.

Senere på året afholdt Herborg Familieudvalg Dance Event med LineDance, Pardans og Zumba. Det var ifølge én af deltagerne ”et lærerigt, rystende, listende, pulserende og svedigt arrangement, hvor lattermuskulaturen blev motioneret lige så meget som resten af kroppen”. 

I november stod Jagtforeningen for en  Vild(t) Gourmetmiddag og Wellnessdag, hvor der var fokus på god mad og vin, forkælelse og ikke mindst hyggeligt samvær. Det var en på alle måder fantastisk dag, hvor alle 70 deltagere hyggede sig ud over alle grænser.

I foråret blev det besluttet at sælge Herborgfilmen til alle interesserede. Filmen blev en realitet, da en række foretagsomme borgere i 1989 tog initiativ til at lave en film om årets gang i Herborg. Det blev valgt at sælge filmen, som er intet mindre end et lokalhistorisk klenodie, dels for at bevare filmen for eftertiden, men også for at samle ind til Kuben, og dette initiativ er blevet taget godt i mod. Der er solgt over 100 eksemplarer, så Herborgfilmen vil nok være at finde under mangt et juletræ i Herborg i år.

Alle disse event har tilsammen indbragt knap kr. 90.000,- til Kuben og projektgruppen er i fuld gang med at planlægge lignende arrangementer for 2014.


Det videre forløb

Næste milepæl i projektet er svaret på ansøgningen til Realdania, som kommer i januar 2014. Kampagnen har i alt modtaget 88 ansøgninger, men alene indenfor fokusområdet Mulighedernes Danmark har kampagnen modtaget 60 ansøgninger, og Realdania forventer at støtte videreudvikling af op mod 15 projektidéer. Kommer der positivt svar fra fonden, skal der arbejdes videre med projektet, hvorefter der oktober 2014 udvælges op til 13 projekter til realisering. Disse projekter får i alt kr. 37 mio. i støtte. 

Uanset hvad udfaldet af ansøgningen til Realdania bliver, skal projektgruppen til januar under alle omstændigheder tage stilling til, om man vil forsøge at rejse flere midler eller tilpasse projektet, men det er helt klart opfattelsen, at alle ønsker den rigtige løsning frem for den hurtige løsning.

Projektgruppen vil hermed sige tak for modtaget støtte, engagement og opbakning i 2013, og ser frem til det fortsatte arbejde med Kuben i 2014.

Vellykket juletræstænding

30.11.2013Der var godt fremmøde af børn og voksne ved den Gamle station i Herborg, da det årlige juleoptog arangeret af Herborg Sogneforening blev afholdt.

Med hjælp fra gode toner fra Videbæks Tamburkorps, blev der sunget, mens vi ventede på julemanden der blev bugseret af Dansk Autohjælp.

Efter at julemanden havde delt slik ud til børnene, blev juletræet tændt, bagefter blev der marcheret op til kirken og forsamlingshuset hvor der blev serveret kaffe, gløgg og æbleskiver.

Herborg Sogneforening takker SOS Dansk Autohjælp og Videbæk Tamburkorps for støtten.

Klik her, for at se billeder fra juletræstændingen.

Vild(t) Gourmetmiddag og Wellnesdag

8.11.2012Fredag d. 8. november 2013 blev der afholdt Vild(t) Gourmetmiddag og Wellnessdag til fordel for Kuben.

Det var en på alle måder fantastisk dag, hvor alle 70 deltagere hyggede sig ud over alle grænser.

PR-Udvalget vil gerne sige tusind tak til alle som bidrog til en fantastisk dag.

Tak til Karsten og Jens Ole for al maden og alt det arbejde de har lagt i det.
Tak til Phuanglat for det hårde arbejde med at shine damerne op.
Tak til Anette for demonstration af lækre Aloe Vera produkter.
Tak til Vibeke for den kreative inspiration.
tak til Niels Birkmose for udlån af glas til den gode vin.
Tak til Anders og SuperBrugsen for den fantastiske og sponsorerede vinsmagning.

Og ikke mindst tak til alle gæsterne, som støttede op om arrangementet og gjorde dagen til det den blev.

Det var første gang vi prøvede noget i denne stil – men hvis vi bliver opfordret, bliver det måske ikke sidste gang …

Klik her, for at se billeder fra dagen i vores galleri eller Klik her, for at se endnu flere billeder fra dagen.

Møde i koordineringsudvalg

9.10.2013Aftenens mødet havde meget fokus på HC og Kelds møde med Lokale- og Anlægsfonden.
 
Lokale og Anlægsfonden er en meget spændende samarbejdspartner, som inden mødet havde sat sig meget grundigt ind i tingene. De vidste meget om vores område og havde studeret vores projekt indgående. De var meget imponerede over det store beløb vi selv har formået at få samlet sammen og kunne også bekræfte, at vores projekt ligger inden for rammerne af det fonden normalt giver tilskud til.
 
Vores udsendte kom imidlertid ikke hjem med en pose penge men fik mange gode råd til hvorledes vores projekt skal ændres, for at kunne åbne L&A´s pengekasse. De anbefalede kraftigt at, at vi skulle sende en ansøgning til Realdanias ”Stedet tæller”-kampagne, der som tidligere nævnt kører netop nu, så det vil vi gøre.
 
Ansøgningsrunden til Realdania består af et forløb i to faser. I første fase udvælges op til 25 projektidéer, som hver får op til 125.000 kr. til at udvikle deres projekt. Her er ansøgningsfristen d. 21. oktober med svar i januar 2014. Herefter udvælges op til 13 projekter til realisering. Der er afsat i alt 37 mio. kr. til at støtte disse realiseringsprojekter. 

Herborg får Hjertestarter

8.10.2013Herborg Sogneforening har søgt NÆRVÆRDI-Puljen om en hjertestarter, og har i dag modtaget besked om, at det er blevet bevilget.

Vestjylland Forsikring og NÆRVÆRDI-Puljen har således tildelt os
 • 1 stk AED Zoll hjertestarter inc. 12 pers. bruger-kursus
 • 1 stk skab for udvendig ophæng og inkl. klimajustering
Har DU lyst til at komme på kursus i hjertestarteren, kan du skrive til Hedin Skardhamar, ved at klikke her.
 

Møde i koordineringsudvalg

25.09.2013Udvalgene bag Kuben arbejder stadig på fuld kraft for at få projektet til at lykkes bedst muligt.

Status er pt. at vi har fået indsamlet midler til et stort projekt, idet vi jo har tilsagn på over kr. 4.000.000,- + det frivillige arbejde sognet selv er i stand til at levere. Vi har et godt samarbejde med kommunen, som allerede har overtaget naboejendommen og sørger for nedrivning og byggemodning af grunden. Der er mange små aktiviteter i gang til fordel for Kuben og alle foreninger giver en hånd med i indsamlingsarbejdet.

Det er således hævet over enhver tvivl at projektet bliver til noget, men omfanget er selvsagt afhængig at hvilke midler vi har til rådighed. 

Netop nu har vi kontakt til to fonde, Lokale- & Anlægsfonden og Realdania, og det kan vise sig at blive meget afgørende.

Mandag d. 7. oktober tager H.C. Vad og Keld Andersen fra Byggeudvalget til København for at mødes med  Lokale- & Anlægsfonden. Fonden er positivt stemt overfor vores projekt, og vil gerne høre mere om det. Efter mødet i København vil vi formentlig vide, om fonden er med os eller ej, og have en ide om hvilke konsekvenser det vil have for Kuben. Fonden har nemlig tradition for at gå aktivt ind i et projekt og være med til at forme det.

Herudover har vi kontakt til Realdania, som i år har lanceret ”Stedet tæller” – et koncept som inviterer ildsjæle i yderområderne til at søge støtte til at udvikle konkrete, fysiske projekter med fokus på yderområdernes stedbundne potentialer. Ansøgningsrunden består af et forløb i to faser. I første fase udvælges op til 25 projektidéer, som hver får op til 125.000 kr. til at udvikle deres projekt. Heraf udvælges op til 13 projekter til realisering. Der er afsat i alt 37 mio. kr. til at støtte disse realiseringsprojekter. Ansøgningsfristen til Realdania er d. 21. oktober med svar i januar 2014.

Kr. 43.500 indsamlet til Kuben ved HUFs Sponsorevent

17.08.2013Lørdag d. 17. august arrangerede HUF Sportsfest med Gadefodbold, Sponsorarrangement til fordel for Kuben og Dilettant.

Resultatet var helt forrygende, idet der blev indsamlet intet mindre end kr. 43.500,- til Kuben.
 
De fem virksomheder, som sled på en spinningcykel i en times tid var:
Herborg Tømrer & Snedkerforretning. Klik for at læse mere.
Hestkjær Autoservice. Klik for at læse mere.
EDC Videbæk. Klik for at læse mere.
Herborg Landbrug.
Filabel. Klik for at læse mere.
De fem virksomheder havde alle fået hjælp fra deres underleverandører:

Møde i koordineringsudvalg

24.06.2013Mandag aften afholdt koordineringsudvalget møde.
 
Der var naturligvis meget fokus på det gode resultat arbejdsgrupperne afleverede til opfølgningsmødet d. 19. juni. Byggeudvalget mødes igen mandag d. 1. juli, for at samle materialet og gøre det klar til arkitekten.
 
Vi har desværre modtaget afslag fra både Realdania og A.P. Møllers Fond, men der er stadig flere muligheder for at skaffe midler til Kuben, så Økonomiudvalget arbejder ufortrødent videre.
 
I PR-udvalget arbejdes der som tidligere nævnt med indsamlingsaktiviteterne i 2013. Også dette udvalg mødes i næste uge, for at planlægge Gourmetmiddagen d. 8. november. Det kan du læse meget mere om i næste udgave af Sognebladet.

Opfølgningsmøde for arbejdsgrupperne

19.06.2013Onsdag aften blev der afholdt afsluttende møde for arbejdsgrupperne som blev nedsat på mødet Rum, Rammer og Drift d. 29. april.
 
H.C. Vad bød de ca. 30 deltagere i arbejdsgrupperne velkommen til aftenens opfølgningsmøde. Herefter fortsatte mødet med en runde, hvor grupperne fortalte om ønsker til deres område.
 
Der kom meget spændende input til Kuben, og dette materiale bliver nu afleveret til arkitekten, som så får til opgave at få alle ønskerne til at hænge sammen. I løbet af efteråret vil han så komme med det endelige forslag, og til den tid vil grupperne igen blive indkaldt for at evaluere resultatet. Det vil muligvis undervejs også blive behov for en uddybning, og så vil der blive taget kontakt til grupperne igen.
 
Til slut blev arbejdsgrupperne takket for deres grundige arbejde.

Møde i PR-Udvalg

5.06.2013Nu hvor PR-Udvalget har fået afsluttet opgaven med folderen, som er uddelt med Sognebladet d. 1.06.2013, koncentrerer PR-Udvalget sig nu om støttearrangementerne i 2013:
 • Sommerspil d. 16./17. august (i samarbejde med HUF)
 • Sponsorarrangement d. 17. august (i samarbejde med HUF)
 • Vild(t) gourmetmiddag fredag d. 8. november (arrangeres i samarbejde med Jagtforeningen)
 • Salg af Herborgfilmen
På aftenens møde blev der især taget hul på arrangementet d. 8. november - og det tegner til at blive storslået :-) PR-Udvalget mødes igen inden sommerferien, for at få fastlagt flere detaljer, så der kommer meget om dette arrangement i næste Sogneblad.

Andre ideer blev også vendt, f.eks. en mandeaften med stegt flæsk og en stormskærm som vi noget, der er godt at drikke øl til.

Fremadrettet arbejdes der på at få udarbejdet en Folder til Sognebladet i december.

Havetraktortræk

1.06.2013Lørdag eftermiddag arrangerede Herborg Friskoles Støtteforening havetræktortræk i Herborg, og det blev til en rigtig hyggelig dag. Der var 27 startende og et rigtig fint tilskuerfremmøde.

Stort tillykke til Mathias Jørgensen med en 1. plads i vægtklasse 250 kg. og til Karl Iver Jørgensen med en 3. plads i vægtklasse 350 kg.

Støtteforeningen siger tak til Team Gyldenkål for at styre tilmeldingen, de frivillige kagebagere, fotografer, græsplænemænd, og ikke mindst tilskuerne, der besøgte den lille bod.

Arrangementet gav et overskud på over kr. 3.000,-, og Støtteforeningen glæder sig til næste gang der afholdes havetraktortræk.
Havetraktortræk i Herborg. Klik på billedet for at se flere billeder i Galleriet.

Ny folder: Så langt er vi nået

29.05.2013Med det næste Sogneblad, som uddeles lørdag d. 1. juni 2013, kommer der er lille folder, som PR-udvalget har udarbejdet i samarbejde med én af Kubens sponsorer, Videbæk Bogtrykkeri.

Folderen fortæller lidt om hvor langt vi er nået - og hvad vi mangler.

Hvis du ikke kan vente til på lørdag, kan du få et forpremierekig ved at klikke på efterfølgende link:

Repræsentantskabsmøde i Herborg Fritids- & Kulturcenter

22.05.2013


Onsdag d. 22. maj blev der afholdt ordinær Repræsentantskabsmøde i Herborg Fritids- & Kulturcenter.
 
Dagsordenen var jf. vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  1. Forslag til vedtægtsændring:
   I §4 fjernes Herborg Fredagsklub.
   Ligeledes fjernes Herborg Fredagsklub som underskriver af vedtægterne
  2. Gennemgang af det hidtidige arbejde i byggeprojektet og stillingtagen til det videre forløb.
 5. Godkendelse af 5 udpegede medlemmer til forretningsudvalget
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt.
De nye vedtægter, Repræsentantskabet og Forretningsudvalget kan ses i efterfølgende links:

Opfølgningsmøde for arbejdsgrupperne

21.05.2013Mandag aften blev der afholdt opfølgningsmøde for arbejdsgrupperne som blev nedsat på mødet Rum, Rammer og Drift d. 29. april. Mødet var et arbejdsmøde som blev styret af Byggeudvalget.

H.C. Vad bød arbejdsgrupperne velkommen til aftenens opfølgningsmøde. Herefter fortsatte mødet med en kort runde, hvor grupperne fortalte om hvor langt de er nået.

Idræt, Friluftsliv og Fitness ønsker sig flere omklædningsfaciliteter end der er på den nuværende tegning og har forslag til placering af de forskellige lokaler. Til Fitness har man tænkt, at spinningcykler kunne være en god ting, som kunne bruges, når forældre har afleveret deres børn til en aktivitet, hvor det alligevel ikke kan betale sig at køre hjem.

Teater- & Musikgruppen har været på ekskursion i Spjald og set deres Kulturhus. Gruppen har bl.a. tænkt på lokaler som kan imødekomme Friskolens musikundervisning og være velegnet til almindelig samspil. Der er naturligvis også tænkt på dilettant, og gruppen er kommet frem til en masse detaljer man ønsker sig, det være sig teleslynge, skjulte strømstik i gulvet og meget andet.

Gruppen som tager sig af senioraktiviteter ønsker sig meget udsyn fra alle lokaler. Det ville være ønskværdig med et mødelokale med skærm til filmklub, hvor man måske endda kunne hente film eller en livekoncert fra internettet.

Gymnastikgruppen ønsker sig flere omklædningsfaciliteter. Der skal være mulighed for opdeling af salen, tilslutning af musikanlæg fra flere steder og tilgængelige redskabsrum med brede døre. Gruppen har været på ekskursion til Dejbjerglund, så nu er man ikke i tvivl om, at vi skal have en nedsænket springgrav og stortrampolin, hvortil der skal være ordentlig tilløb. Herudover ønsker man spejlvægge, ribbe, baneoptegning, tilskuertribune, mobilscene og det hele skal være lys, venlig og transparent, f.eks. skal man kunne se fra byens torv og ind i salen.

Køkkengruppen har en masse ønsker. Man arbejder på hvad der skal gøres, for at gøre klar til et industrikøkken. Der skal naturligvis være Emhætter, og køkkenet skal være rengøringsvenlig med flytbare aluminiumsborde. Køkkenet bør også kunne bruges til undervisningsbrug og der skal være rigelig med bordplads. Herudover ønsker man sig et stort depotrum til service med opmærkning, hylder til duge, vaskemaskine og tørretumbler - og alt skal naturligvis mærkes med Kuben.

Foredrag, Kultur, Kirke og Arrangementer ønsker fleksible lokaler der kan tilpasses forskellige arrangementer, f.eks. flytbare vægge. Lokalerne skal være lyse og venlige, og må ikke være for ”halagtige”. Der skal bruges ordentlige borde og stole, og det er vigtigt med ordentlig AV-udstyr med god lyd, ordenlige mikrofoner og flytbare projektorer.

Gruppen Børneparkering og Ungdomsklub har snakket med Laila Frederiksen, som jo har stået for Ungdomsklubben siden dens start. Man kunne godt tænke sig et selvstændigt lokale til Ungdomsklubben med mulighed for at opbevare ting. Børneparkering behøver ikke være samme sted som ungdomsklubben, men kunne være noget i stil med lægens venteværelse, altså et bord med Lego, et fjernsyn og lignende.

Efter den indledende gennemgang blev der arbejdet intenst i grupper. Byggeudvalget gik rundt til de forskellige grupper og blandede sig i diskussionen, og der var en rigtig god debat hele vejen rundt.

Til det afsluttende møde onsdag d. 19. juni skal alle grupperne fremlægge deres resultater og aflevere det i en stand, som kan bruges af arkitekten.

Invitation til WOWpark på Løvstrupgård

14.05.2013Fra Aage Hindhede WOWpark har vi modtaget følgende:

Der mange der har spurgt os om, hvordan det går med etableringen af WOW-Park, så vi har besluttet at invitere jer og jeres sogn/opland til et åbent hus arrangement oppe på Løvstrupgård den kommende søndag 26.05.2013 kl. 13:00-15:00.

Vi inviterer de landsbyer/virksomheder, som har valgt at bidrage med arbejdskraft eller lignende hvor WOWpark til gengæld tilbyder deres lokale skole et gratis et dags arrangement i WOW-Park.

WOWpark byder den kommende lørdag på en kop kaffe og et stykke kage. Det er ikke en streng nødvendighed, at man tilmelder sig, men vi vil selvfølgelig gerne have en indikation af, hvor mange der dukker op. Derfor; hvis nogen planlægger at kigge forbi, send venligst en mail med antal til jacob@wowpark.dk. Hvis der kommer alt for mange er der måske kun et lille stykke kage til hver. Til gengæld er der kaffe og saftevand nok ;0)

Vær opmærksom på, at der er landsbyer, som er aktive med deres bidrag netop denne weekend og samtidig er "træfolkene" i gang med at montere oppe i træerne. Så der er gang i den og bliver noget at se på!!

MEN husk og være opmærksomme på, at det er en arbejdsplads, så man skal færdes med almindelig årvågenhed...! Hold godt øje med jeres børn og respekter markeringsbåndene.

Håber vi ses på søndag

Med venlig hilsen

WOWpark Løvstrupgård

Møde i koordineringsudvalg

13.05.2013Mandag d. 13.05.2013 blev der holdt møde i koordineringsudvalget.

PR-Udvalget har fokus på aktiviteter i 2013. Der arbejdes på følgende:
 • Dilettant (arrangeres af HUF) d. 16./17. august 2013
 • Sponsorevent (arrangeres af HUF) d. 16./17. august 2013
 • Høstfest 21. september 2013
 • Jagtmiddag d. 8. november 2013 (arrangeres af Jagtforeningen)
 • Salg af Herborgfilmen – til jul. Produktion af omslag og DVD igangsat
Herudover er der i dag lagt sidste hånd på en folder, med følgende indhold indhold:
 • Det har vi opnået indtil nu
 • Det er der sket indtil nu
 • Det skal der ske i resten af projektforløbet
 • Glæd dig til følgende støttearrangemetner i 2013
 • Reklame for Herborgfilmen (sælges for kr. 295,-)
Økonomiudvalget har færdiggjort og sendt ansøgninger til A.P. Møllers Fond og Realdania. Der er nu blevet sendt ansøgninger til de mest oplagte fonde, men der er mange fonde som giver til specifikke ting, f.eks. Trivselsfonden, som giver til elevatorer og lignende, så de skal også søges. Herudover skal der tages kontakt til Lokale- & Anlægsfonden.

Der er kommet en skriftlig tilbagemelding på vores ansøgning til kommunens Anlægspulje, som har bevilget kr. 250.000,- i 2014. Der er siden sidst kommet to nye sponsoraftaler på plads, så det indsamlede beløb nu er oppe på kr.990.375,- for private og kr. 908.000,- for sponsoraftaler.

Tirsdag d. 21. maj er der opfølgningsmøde for arbejdsgrupperne som blev nedsat på mødet Rum, Rammer og Drift d. 29. april. Dette møde bliver et arbejdsmøde som styres af Byggeudvalget.

Vi skal gøre opmærksom på, at ALLE er velkommen til mødet d. 21. maj kl. 19:00, selvom man ikke var med til Rum, Rammer og Drift d. 29. april. Det er en kortvarig og spændende opgave, så kom og vær med.

Ekskursion til Dejbjerglund Efterskole

7.05.2013Arbejdsgruppen, som skal komme med input til indretning af gymnastikfaciliteterne i Kuben aftalte allerede på mødet d. 29. april at tage på ekskursion til Dejbjerglund Efterskole for at få inspiration.

Gruppen fik en grundig rundvisning af forstanderen og én af gymnastiklederne.

Ud over turen til Dejbjerglund, var den 6 mand store gruppe også et smut i Højmark Hallen for at se hvorledes de har indrettet sig.

Begge besøg var meget inspirerende, og arbejdsgruppen har fået et god opfattelse af hvad vi skal have i Kuben.

Møde i PR-Udvalg

6.05.2013PR-Udvalget er i gang med, i samarbejde med Videbæk Bogtrykkeri, at lave en folder, som bliver uddelt sammen med det næste Sogneblad, altså d. 1. juni 2013.

Folderen er en slags Midtvejsstatus, hvor man kan se, hvad der er gjort indtil videre og hvad der skal ske fremover.

Herudover arbejdes der på forskellige støttearrangementer i 2013, som alle gennemføres i samarbejde med andre foreninger:
 • 16. og 17. august 2013, Dilettant, arrangeres i samarbejde med HUF
 • 16. og 17. august 2013, Sponsorarrangement, arrangeres i samarbejde med HUF
 • 21. september 2013, Høstfest
 • 8. november 2013, Vild(t) Gourmetaften, arrangeres i samarbejde med Jagtforeningen
Herudover arbejdes der på at gøre Herborgfilmen klar til salg. Omslaget til filmen laves ligesom den nye folder også i samarbejde med Videbæk Bogtrykkeri.

Ekskursion til Spjald Kulturcenter

6.05.2013Arbejdsgruppen, som arbejder med Teater og Musik i Kuben, var mandag eftermiddag på besøg i Spjald Kulturcenter for at lade sig inspirere til, hvorledes vi bedst indretter Kuben til netop Teater og Musik.

Gruppen kom hjem med flere gode ideer.

Møde om Kubens indretning - Rum, Rammer og Drift

29.04.2013Mandag d. 29. april afholdt Herborg Fritids- & Kulturcenter møde med overskriften ”Kuben – Rum, Rammer og Drift”. Der var ca. 55 deltagere som fik en spændende aften, men også en aften, hvor der skulle arbejdes.
 
H.C. Vad fra byggeudvalget startede mødet med en kort status over arbejdet indtil nu. Vi har indtil videre fået indsamlet kr. 3,9 millioner, så vi kan glæde os over at have indsamlet mere end halvdelen af de 7,5 millioner som byggeriet er vurderet til. Der er stadig flere ubesvarede fondsansøgninger, så økonomiudvalget ser med spænding frem til at høre fra de forskellige fonde.
 
PR-Udvalget har gang i flere tiltag, for at indsamle midler til projektet. Blandt andet arbejdes der på at arrangere en cafeaften, Ungdomsforeningen afholder et sommerspil til fordel for Kuben og i starten af november arrangerer jagtforeningen en vild(t) gourmetmiddag. Ydermere vil det blive muligt at købe den tre timer lange Herborgfilm, som blev optaget i 1989.
 
Mødet var et arbejdsmøde, og havde deltagelse af Henrik From fra DGI. Han fortalte meget inspirerende om hvad der rører sig indenfor fritids- & kulturområdet, og afsluttede sit indlæg med en Idéstafet: Alle mødedeltagere blev tilfældigt delt op i grupper på 6 personer. Alle i gruppen blev hver især bedt om at nedskrive deres allerbedste ide til det nye center på en seddel. Herefter blev sedlen sendt videre til sidemanden, som skulle kommentere og udbedre ideer. Da alle ideerne havde været hele bordet rundt, skulle gruppen udvælge de to bedste ideer og præsentere dem for hele forsamlingen.
 
Denne øvelse gav anledning til meget snak, og mange gode ideer kom på bordet. Det var samtidig en rigtig god opvarmning til den næste opgave, nemlig indretning af Kuben
 
Det primære formål med mødet var nemlig at få nedsat nogle arbejdsgrupper for de forskellige områder i Kuben. Her blev alle deltagere bedt om at placere sig ved borde efter deres primære interesseområde:
 
 • Gymnastik
 • Idræt, Fitness og Friluftsliv
 • Teater og musik
 • Køkken
 • Foredrag, Kultur, Kirke og Arrangementer
 • Børneparkering og ungdomsklub
 • Senioraktiviteter
 • Teknik og energi (opvarmning, ventilation mm.)
 
Med udgangspunkt i gruppedeltagernes egne erfaringer og ønsker, og med hensyntagen til notaterne fra Sæt i gang-mødet i oktober 2012, skulle gruppen tage stilling til følgende spørgsmål:
 
 • Hvor meget plads har jeres område behov for?
 • Hvordan skal det indrettes?
 • Hvilket inventar er der behov for (er det nice to have eller need to have)?
 • Hvilke andre aktiviteter kunne bruge denne aktivitets lokale?
 • Placering i forhold til andre lokaler?
 
Der blev drøftet meget i de forskellige grupper og selv da mødet officielt blev afsluttet forsatte snakken ved bordene. Arbejdet med krav og ønsker til indretningen fortsætter i grupperne. Eksempelvis nåede gruppen, som tager sig af Gymnastik, at arrangere en ekskursion til Dejbjerglund Efterskole, for at se hvilke faciliteter de benytter sig af.
 
Grupperne samles igen allerede tirsdag d. 21. maj, hvor der holdes midtvejsstatus. Onsdag d. 19. juni holdes et afsluttende møde for grupperne, hvor det er sidste chance for at komme med input, inden udarbejdelse af det endelige projektforslag påbegyndes. Det er værd at bemærke, at der stadig er mulighed for at komme med i arbejdsgrupperne, hvis man gerne vil gøre sin indflydelse gældende på indretning af Kuben.
 
Henrik fra Arkitektfirmaet Henrik Nielsen præsenterede den overordnede tidsplan for resten af projektet, som ser således ud:
 
 • Februar 2012: Dispositionsforslag
 • April – september 2013: Tilretning af projektet
 • September 2013: Myndighedsbehandling: Kommunal og Ribe Stift
 • Oktober 2013: Godkendelse af projektforslag
 • Oktober – december 2013: Projektering
 • December – januar 2014: Udbud/Licitation
 • Januar 2014: Byggetilladelse
 • Januar – Marts 2014: Økonomisk behandling
 • Ultimo marts 2014: Første spadestik
 • Lørdag i uge 42, 2014: Indflytterfest
 
Der er stadig rigtig meget arbejde der skal laves, men stemningen på aftenens møde lover godt for projektet, så byggeudvalget ser med på fortrøstning på det fremtidige arbejde.

Nyt fra HerborgS.net

23.04.2013Vi har modtaget følgende fra VestjyllandS.net:

Først og fremmest tak til de fremmødte til onsdagens undervisning, det var en hyggelig aften. Vi arbejdede med opsætning af det modtagerudstyr den enkelte husstand skal bruge, for at kunne blive tilkoblet nettet. Vi syntes, fra vores synspunkt, at de deltagende var meget engagerede og lærenemme og vi håber derfor at se jer igen til endnu en undervisningsaften den 24. april 2013 kl. 19:30, hvor vi vil forsætte arbejdet og blive fortrolig med opsætning af brugerradioerne. Hvis det er en mulighed vil vi opfordre til at medbringe egen computer.

Vi har nu rundet de første 20 indbetalinger og har derfor nu fået næsten alle varer hjem, til at modtage internettet til Herborg og til husstandene. Vi vil derfor til undervisningsaftenen medbringe udstyret, sådan at vi kan begynde at forberede tilkoblingen af Herborg. Vi har i denne forbindelse sendt en ansøgning om at bruge Videbæk Fællesantenne til at sende fra, vi har snakket med dem og de er positiv stemte over for idéen og vi afventer en opringning fra en tekniker ang. opsætning af udstyret.

Vi mangler dog stadig at modtage de store antenner der skal bruges til at modtage nettet fra Ringkøbing.

Vi vil opfordre til at flere indbetaler indskuddet og de 3 måneders forudbetalt internet, da økonomien ellers ikke hænger sammen og vi ellers kan se os nødsaget til at bruge en silo som modtager og sender.

Prisen for indskuddet er afhængigt af om du er privat eller erhverv:
 • Private: Indskud kr. 600,- og kr. 600,- for 3 måneders forudbetalt net
 • Erhverv: Indskud kr. 1000,- kr. og kr. 750,- for 3 måneders forudbetalt net
Bedes indbetalt i Vestjysk bank på reg.nr. 7650 kontonr. 2571755

Pengene er I sikret og I vil derfor få dem returneret, hvis I ikke kan modtage nettet.

Vi har 2 typer routere:
 • Mikrotik RB951-2n til kr. 349,-.
 • Mikrotik RB751U-2HnD til kr. 449,- (denne model er der mulighed for ekstra forstærker antenner)

I skal også tage stilling til hvad i ellers ønsker at gøre brug af:
 • Skærmet kabler (vis du har mange trådløse ting i huset)
 • IP telefoni
Vi vil også gøre jer opmærksomme på at vi desværre ikke vil kunne bestille radioer hjem igen før vi har modtaget endnu 20 indbetalinger.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon 8880 2200.

Med venlig hilsen

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net
Hvingelvej 30
6950 Ringkøbing

8880 2200
kontakt@vestjyllands.net
www.vjls.net
CVR-nr.: 30886321

Koordineringsudvalgsmøde

22.04.2013På aftenens møde blev de sidste detaljer til mødet Rum, rammer og drift planlagt.

Der er sendt ansøgninger til Tuborgfonden, Ole Kirks Fond, Færchfonden og Nordeafonden.

De næste ansøgninger bliver til A.P. Møller og Real Dania.

Invitation til møde om Kuben mandag d. 29. april kl. 19:00

16.04.2013Rum, rammer og drift

Mandag d. 29. april kl. 19:00 afholder byggeudvalget møde om Kuben for alle interesserede.

Mødet afholdes i samarbejde med konsulenter fra DGI og har følgende dagsorden:
 • Velkomst v/Byggeudvalget
 • Status på arbejdet indtil nu v/Byggeudvalget
 • Rum, rammer og drift v/Ole Brandgaard
  • Daglig brug og drift
  • Funktioner og Økonomi
  • Fleksibilitet
 • Aktivitetsudvikling v/Henrik From
  • Hvor er vi på vej hen?
  • Hvem bygger vi til?
 • Indretning af Kuben
 • Tidsplan
 • Afslutning
Den overordnede ide bag Kuben er at skabe et centrum for aktiviteter i Herborg de næste 100 år, ligesom vores nedslidte sal/forsamlingshus/klubhus har været det de sidste 100 år, så det er vigtigt at DU kommer med og gør din indflydelse gældende.

Sæt et kryds i kalenderen, og husk at tage din nabo med.

HerborgS.net er på vej

27.03.2013Fællesskab er vejen frem bedre for internet i udkantsdanmark.

Onsdag d. 27. marts afholdt Sogneforeningen i fællesskab med VestjyllandS.net informationsmøde for interesserede i HerborgS.net.

Når VestjyllandS.net har modtaget 20 indbetalinger fra beboere i området, bliver HerborgS.net skudt i gang og der bliver bestilt udstyr m. m til HerborgS.net.

Lasse fra VestjyllandS.net kommer til Herborg for at undervise frivillige hjælpere i opsætning og udbedring af eventuelle fejl. Det bliver til 4 undervisningsaftener delt på 4 torsdage hvor alle frivillige er velkommen til at deltage. Undervisningen er gratis. Det er de frivillige hjælpere der ruller nettet ud. Foreløbig regner vi med at Videbæk fællesantenne bliver brugt som udgangspunkt.

VestjyllandS.net sender i nærmeste fremtid mail til de der har tegnet sig for internet.

Der er stadig mulighed for at tegne sig til HerborgS.net ved at gå ind på http://ringkobings.net/nettet/contact eller ved at kontakte Linda Venø (på mail eller tlf. 20 78 96 79) der har tilmeldelsesblanketter (blanketterne findes på efterfølgende links).

Efter uge 14 er der mulighed for at tegne sig for nyhedsmail på HerborgS.net.

Koordineringsudvalgsmøde

26.03.2013Vi har som tidligere nævnt fået tilsagn om kr. 300.000,- fra LAG, men der arbejdes naturligvis videre på at søge fonde.
 
Byggeudvalget arbejder på at få de kommende brugere inddraget i det videre arbejde med indretning af Kuben. Det er derfor besluttet, at der afholdes borgermøde om aktiviteter i og indretning af Mandag d. 29. april kl. 19:00, med deltagelse af konsulenter fra DGI.
 
Mødets dagsorden er endnu ikke på plads, men det er meget vigtigt at DU deltager, så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen. Mere information følger.

Møde i PR-Udvalg

18.03.2013PR-Udvalget arbejder på forskellige arrangementer i løbet af 2013, for at samle penge ind til Kuben. Der er flere ting i støbeskeen, men der er et par datoer, som du allerede nu kan sætte kryds ved i kalenderen.

22. og 23. juni arrangerer Ungdomsforeningen et sommerspil, hvor overskuddet går til Kuben. Arrangementet bliver kombineret med gadefodbold og Sankt Hans bål, men det kommer der mere information om senere.

Herudover arrangerer Jagtforeningen i samarbejde med Herborg Fritids- & Kulturcenter en vildtgourmetmiddag. Dette bliver fredag d. 8. november, og også dette arrangement kommer du til at høre meget mere om, men skynd dig at sætte kryds i kalenderen, for det bliver noget du bare ikke vil gå glip af.

Tilsagn om tilskud fra LAG

12.03.2013Bestyrelsen for aktionsgruppen Ringkøbing-Skjern har den 11.03.2013 behandlet vores ansøgning og besluttet at støtte KUBEN med kr. 300.000,00 kr.

Bestyrelsen har videresendt ansøgningen til godkendelse hos NaturErhvervsstyrelsen, som foretager en legalitetskontrol af ansøgningen, herunder om den ligger inden for bekendtgørelsens rammer. På baggrund af bestyrelsens indstilling og legalitetskontrollen udarbejder NaturErhvervsstyrelsen et endeligt tilsagn om tilskud.

Orienteringsmøde om vestjyllandS.net

27.02.2013Der var et godt fremmøde og stor tilslutning fra både Herborg og Nørre Vium, da Herborg Sogneforening onsdag aften havde besøg af to konsulenter fra VestjyllandS.net.

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er det folkeejede bredbåndsnet i Vestjylland, drevet af frivillige. VestjyllandS.net er således en ukommerciel bredbåndsforening for Vestjylland, som leverer billigt kvalitets Internet - trådløst via antenner - til husstande, virksomheder og institutioner alle vegne i Vestjylland.

VestjyllandS.net blev stiftet på inspiration af de trådløse folkeejede bredbåndsnet på Djursland, som i dag kan levere lynhurtigt Internet til fast lav pris overalt, og som 10.000 af de 30.000 husstande nu er tilsluttet.

Der var ca. 30 der i første omgang skrev sig på interesselisten for VestjyllandS.net. Betingelsen for at VestjyllandS.net kommer i gang er at der er mindst 20 der tegner sig til nettet, og at der er to personer der vil stå for teknisk assistance. Også her var der flere der viste interesse for det.

Inden for den næste måned vil VestjyllandS.net kontakte disse personer og oplære dem i brug og montering af antenner og andet udstyr. Så inden for tre måneder regner vi med, at de første brugere kommer på nettet med mindst 8 megabit.

Prisen for brug er kr. 200,- pr. måned med et oprettelsesgebyr på kr. 600,-.

De interesserede der har skrevet sig på interesselisten, vil blive indkaldt til planlægningsmøde.

Havde DU ikke mulighed for at deltage i mødet, men er interesseret i dette gode tilbud, så ring (22 78 78 60) eller skriv (hot-skardhamar@mail.dk) til Hedin, og læs mere om vestjyllandS.net i efterfølgende link:
De mange interesserede tilhørere drøfter mulighederne for lynhurtigt bredbånd - og nyder de hjemmebagte kager.

En Herborgdreng blev pilot

6.02.2013Onsdag d. 6. februar havde Herborg Ungdomsforenings foredragsafdeling inviteret Ole K. til at fortælle om sit arbejde som kaptajn i luftvåbnet, og det blev en fantastisk spændende aften for de ca. 140 personer, som var mødt op i Herborg Fritids- & Kulturcenter.

I såvel ord som billeder fortalte Ole om det uddannelsesforløb, der er gået forud for hans  karriere. Tilhørerne fik et indblik i hans arbejde som jagerpilot på mission i Libyen, men hørte også om en ”helt almindelig dag på kontoret.”

Og ja, Ole K. tilbringer nok mange timer i fuld fart højt oppe i luften, men han har også stadig begge ben solidt plantet på jorden. Det var et interessant foredrag og en rigtig god oplevelse at få med sig hjem en onsdag aften i februar.

Navnekonkurrence - og vinderen er ...

30.01.2013Koordineringsudvalget udskrev i slutningen af 2012 en navnekonkurrence. Der var indsendt 10 forslag, som alle var brugbare, og selvom kært barn har mange navne, er kun ét af forslagene valgt som vinder! Det er et navn, som giver positive associationer og passer rigtig godt til et af Herborgs slogans – ”Det summer af liv”. Navnet på vores nye hus er nemlig
 
Kuben

Vinderforslaget er indsendt af Karin Ellen Nielsen, Herborgvej 2, der som belønning for det gode forslag har fået 6 flasker Herborgvin af allerbedste årgang.

”Jeg kom tilfældigt forbi 6910herborg.dk og så, at der var gang i en konkurrence. Jeg har altid undret mig lidt over bien i sognebladet, og tænkte, at navnet da skulle være Kuben”, siger Karin, som er beklædningskonstruktør hos Viking Life-Saving Equipment i Esbjerg og har boet i Herborg i 2 år.

Koordineringsudvalget valgte Kuben, fordi man med navnet forbinder et sted, hvor der er travlhed, en solid konstruktion og et byggeri som skabes i samarbejde mellem mange.

Generalforsamling i Herborg Sogneforening

28.01.2013Herborg Sogneforening har afholdt generalforsamling og konstitueringsmøde.

Jens Volsmann, der har siddet som formand for Sogneforeningen de sidste 3 år, valgte at trække sig efter at have siddet i bestyrelsen i 4 år. Dog forsætter han som redaktør for Herborg Sogneblad, som han har mestret at få ud i nyt format og farver. Herborg Sogneblad udkommer 4 gange årligt. Ny formand er Heðin Skarðhamar, som har siddet som næstformand de sidste 3 år. Ny næstformand er Gunnar Bendtsen, sekretær er Tina Jørgensen, kasserer er Pia S. Korsholm, menige er Alex Eriksen, Jannie Hansen og ny i bestyrelsen er Karsten Lund.

Årets skulderklap blev i år givet til Bent Kaasgaard Søndergaard, for hans indsats indenfor fritidsarbejde i Herborg, og ikke mindst for hans personlighed, altid frisk og smilende ”smitter” han med sit gode sind.

Herborg Sogneforening er med til at arrangere sommerfester, Herborg sognedag, juletræstænding, fastelavn og andre gøremål sammen med de andre foreninger som arbejder for trivsel for beboerne i Herborg.

Sogneforeningen har været i kontakt med kommunen, og det viser sig, at der er mange penge i nedrivningspuljen for gamle og ubeboelige huse. Har du kendskab til et hus som ikke beboes eller er saneringsmoden, ret da henvendelse til Sogneforeningen som vil gå videre med sagen.

I år bliver kontingentet til Sogneforeningen opkrævet i april måned. Vi kommer rundt og spørger om du har lyst til at støtte foreningens virke for Herborg med et medlemskab til 120 kr for husstande, eller 60 kr for enkeltpersoner. Dette kontingent er med til at dække omkostninger til Sogneblad, arrangementer, forskønnelser mv. i Herborg.

Møde i koordineringsudvalget

15.01.2013Det overordnede mål med mødet i Koordineringsudvalget (Forretnings-, Økonomi- og Byggeudvalgene) var at få snakket om hvilke aktiviteter der skal være i 2013.

Allerførste punkt på dagsordenen var dog at finde en vinder i vores navnekonkurrence. Der var indsendt 10 forslag, som alle var brugbare, og selvom kært barn har mange navne, blev vi enige om kun at bruge ét af forslagene :-) Det er et navn, som giver positive associationer og passer rigtig godt til et af Herborgs slogans.

Det nye navn på vores nye hus??? Det får I at vide, når den heldige vinder af 6 flasker god Herborgvin er blevet orienteret!

Seneste status på vores indsamling er kr. 980.000,- fra private og kr. 867.000,- fra virksomhederne, altså i alt kr. 1.847.000,-. Det er faktisk ikke let at skrive om, når man har armene i vejret!!

Der er allerede sendt to ansøgninger, men der skal sendes mange flere. Vi har indtil videre udpeget 13 fonde som skal søges, og der er flere på vej.

Byggeudvalget skal snart samles, så der kan lægges en plan for det videre arbejde og få brugergrupperne inddraget i processen.

Møde i PR-Udvalg

14.01.2013PR-Udvalget var samlet, bl.a. for at snakke om hvilke aktiviteter der skal arrangeres i 2013 for at samle penge sammen til vores nye hus.

Der var mange gode forslag, som der skal arbejdes videre med, men HUF har allerede arrangeret et sommerspil, hvor overskuddet går til det nye center.

Herudover drøftede vi hvad der skal gøres, for at gøre vores hjemmeside lidt mere interessant. Der er allerede lavet et par tiltag, og flere er undervejs.

Det skal dog ikke være nogen hemmelig, at den nuværende webmaster ikke ligefrem står til at vinde nogen form for designpriser, så hvis DU skulle have lyst til at blande dig I hvordan hjemmesiden kunne gøres pænere eller kender én der gør, så skriv en mail til Bent K. Søndergaard.

Ansøgning sendt til Byggeriets Ildsjæle

11.01.2013Så blev endnu en moppedreng af en ansøgning sendt afsted til Byggeriets Ildsjæle.

Der kommer svar på ansøgningen i marts måned, så medens vi går i krig med de næste ansøgninger, holder vi vejret i spænding.

Møde i Økonomiudvalg

9.01.2013Deadline for ansøgning til Byggeriets Ildsjæle er fredag d. 11.01.2013, så Økonomiudvalget holdt et lille kort arbejdsmøde, for at aftale indholdet i ansøgningen.

Ansøgning sendt til Landdistriktspuljen

4.01.2013Godt nytår.

Så blev årets første ansøgning sendt afsted.

Vi søger Landdistriktspuljen om midler til projektudvikling.

Udsnit af ansøgningen:

Flere brugere, spontane aktiviteter, gode oplevelser, det er nøgleord i udvikling af fremtidens bevægelsesmekka, som en integreret del af [Husets nye navn, som endnu ikke er bestemt], det nye centrum for aktivitet i Herborg og omegn. Der ansøges om midler til projektetudvikling, så de fysiske rammer indendørs og udendørs kan være inspirerende og tilgængelige for en bred brugerskare. Udover det lokale foreningsliv er målgruppen de foreningsløse og turister.

Pressemøde vedr. status på indsamlingen

13.12.2012Den private indsamling og indsamlingen hos erhvervsvirksomhederne nærmer sig en afslutning, så for at offentliggøre det foreløbige resultat, var der torsdag indkaldte til pressemøde for Dagbladet, Folkebladet og Videbæk Avis.

Til pressemødet var også de 20 indsamlere inviteret, og ikke mindst de var meget spænde på at høre hvordan det var gået.

Og lad det være sagt med det samme - det er gået over alt forventning!

Indsamlerne har taget sig den tid der skulle til ved husstandsindsamlingen, og det har i den grad båret frugt.

Vores mål var kr. 1.500.000,- og i skrivende stund har vi modtaget tilsagn om kr. 953.000,- fra 154 private og kr. 852.000,- fra 25 virksomheder.

Altså et foreløbigt resultat på kr. 1.805.000,-!

Det er ikke bare almindelig godt - det er drøngodt!

Og med dette glade budskab, ønsker vi alle en rigtig god jul.

Møde i koordineringsudvalg

26.11.2012


På aftenens møde blev der gjort status over husstandsindsamlingen.

Husstandsindsamling blandt private er endnu ikke afsluttet, men det foreløbige resultat er Kr. 838.000,- fra 127 bidragsydere. En rundringning til indsamlerne viser, at der herudover ligger 25 potentielle kuverter og venter, så tallet skal nok stige.

DET ER KNALDHAMRENDE GODT GÅET!

Oveni dette kommer indsamlingen fra erhvervsvirksomhederne, som er godt i gang og tegner rigtig godt. Denne del af indsamlingen skal være afsluttet i midten af december.

Vores mål var kr. 1.500.000,- og det er indenfor rækkevidde!

For at offentliggøre det samlede resultat, holder koordineringsudvalget og de 20 indsamlere pressemøde med Dagbladet, Folkebladet og Videbæk Avis torsdag d. 13. december kl. 16:00.


Møde i PR-Udvalg

12.11.2012Kort fyraftensmøde, hvor PR-Udvalget fik planlagt indsamling blandt de omkring 50 husstande udenfor vores normale område.

Møde i koordineringsudvalg

6.11.2012


På aftenens møde i koordineringsudvalget (Forretnings-, Bygge-, Økonomi og PR-udvalget) blev indsamlingen blandt erhvervsvirksomhederne planlagt.

Der blev udpeget omkring 50 virksomheder som skal have besøg af én af indsamlerne:
 • Keld Andersen
 • HC Vad
 • Erling Gaasdal
 • Peder Søndergaard
 • Bent K. Søndergaard

Indsamlingen blandt erhvervsvirksomhederne skal være afsluttet midt i december.


Madlavning for quinder

30.10.2012Herborg Familieudvalg arrangerer madlavning for quinder.

Klik her for at læse mere.

Møde med indsamlerne

22.10.2012Repræsentanter for Forretnings-, Bygge og PR-Udvalget holdt mandag aften møde med indsamlerne, for at forberede husstandsindsamlingen, som kommer til at foregå i ugerne 44-47.

Vores indsamlerhold ser nu således ud:
 • Gunnar Bendtsen og Albert Dyrvig
 • Thyra Kaasgaard og Gjøde Carlsen
 • Karl Iver Jørgensen og Tommy Kristiansen
 • Hanne Mølhede og Ove Mortensen
 • Anette og Erling Gaasdal
 • Vibeke F. Poulsen og Maren M. Madsen
 • Lisbeth og Frits Carlsen
 • Kristian og Frits Korsholm
 • Edith Just Pedersen og Peder Søndergaard
 • Esben Kaasgaard og Bent K. Søndergaard
Forud for indsamlingen vil der til alle husstande blive omdelt et brev, en folder, et gavetilsagn og en svarkuvert.

Inden for 14 dage herefter vil husstandene blive besøgt af et par af ovenstående indsamlere.

Alle bidrag behandles naturligvis anonymt, idet Gavetilsagnet afleveres i lukket kuvert og registreres af Herborg Fritids- & Kulturcenters revisorer, Jens Ole Søndergaard og Olav Vind Ebbesen.

Sæt i gang-møde

10.10.2012


Onsdag aften var der Sæt i gang-møde, hvor 75 interesserede mødte op til en spændende aften.

Programmet for aftenen så således ud:
 • Projektet v/H.C. Vad
 • Brugsområder
 • Bidragsmuligheder v/Olav V. Ebbesen
 • Husstandsindsamling
 • Gode spørgsmål og forslag til hvad som helst
Efter HC´s orientering om projektet, blev der dannet små grupper som diskuterede følgende brugsområder:
 • Gymnastik
 • Idræt
 • Fitness
 • Børneparkering
 • Køkken/Forsamlingshus
 • Teater
 • Musik
 • Foredrag
 • Ungdomsklub
 • Pensionister
 • Kirkehus
 • Øvrige
Der var en god snak i de forskellige grupper, og masser af tilbagemeldinger om de forskellige områder.

Herefter orienterede Olav om de forskellige bidragsmuligheder fra private. Bidrag kommer til at foregå gennem DGI´s gavefond, hvorved gaver op til kr. 14.500,- pr. person bliver fradragsberettigede. Gaven kan betales i 1, 4 eller 12 rater og kan eventuelt også finansieres gennem Faster Andelskasse. Alle bidrag behandles anonymt.

Efter Olavs orientering blev der snakket lidt om hvorledes husstandsindsamlingen kommer til at foregå, hvorefter man kunne man melde sig som indsamler. Følgende har meldt sig som indsamlere:
 • Gunnar Bendtsen
 • Lisbeth Carlsen
 • Frits Carlsen
 • Kristian Korsholm
 • Frits Korsholm
 • Albert Dyrvig
 • Vibeke Fruergaard Poulsen
 • Maren M. Madsen
 • Erling Gaasdal
 • Anette Gaasdal
 • Peder Søndergaard
 • Edith Just Pedersen
 • Thyra Kaasgaard
 • Gjøde Carlsen
 • Karl Iver Jørgensen
 • Tommy Kristiansen
 • Esben Kaasgaard
 • Bent K. Søndergaard
Da man skal gå to indsamlere sammen, mangler vi stadig flere indsamlere, så har du lyst til at være med, så send en mail til Bent K. Søndergaard.

Næste skridt er nu, at der mandag d. 22. obtober holdes møde med indsamlerne, så vi kan få koordineret indsamlingen.

Møde mellem Forretnings-, Bygge-, Økonomi og PR-udvalget

2.10.2012På aftenens møde var der fokus på Sæt i gang-mødet onsdag d. 10. oktober. Det er meget vigtigt, at der kommer mange mennesker, så der tages kontakt til flest mulige inden mødet.

Sæt i gang-mødet har følgende dagsorden:
 • Orientering om projektet
 • Orientering om indsamling
 • Frivillige til indsamling
 • Frivillige til fokusgrupper
 • Kaffe
 • Gode forslag til hvad som helst

Inspirationstur til Fjelstervang

19.09.201213 personer fra Forretnings-, Bygge og PR-udvalget var onsdag aften på inspirationstur til Fjelstervang, som i 2003 har fået bygget en hal på størrelse med det vi skal have bygget.

Landsbycentret er bygget sammen med skolen og i den ene ende er der kirkekontor. I den anden ende af landsbycenteret er der bygget en hal. Hallen er ca. 18*24 meter og har plads til 3 badmintonbaner. Det store ”fællestorv” bliver brugt til mange fælles arrangementer, foredrag mm.

Folder om nyt Herborg Fritids- & Kulturcenter

17.09.2012Til Sognedagen blev der uddelt en folder om vores allesammens nye Fritids- & Kulturcenter.

Folderen vil blive delt rundt til ale i sognet forud for husstandsindsamlingen, men allerede nu kan du se den, ved at klikke på efterfølgende link:

Præsentation af det nye center til Sognedagen

14.09.2012I forbindelse med Sognedagen i Herborg, blev det planerne for det nye Fritids- og Kulturcenter i Herborg præsenteret. Projektet er resultatet af en arkitektkonkurrence, og er et fantastisk spændende center, der kan bruges af mange og til meget, og dermed bidrage til en fortsat udvikling og styrkelse af lokalområdet.
 
Bag det store arbejde med det nye center står et Byggeudvalg, som blev nedsat af Repræsentantskabet i maj 2011. Siden er der nedsat Økonomiudvalg og PR-udvalg, så der arbejdes på flere fronter.
 
H.C. Vad fra byggeudvalget præsenterede vinderprojektet, som er udarbejdet af Arkitektfirmaet Henrik Nielsen, Ringkøbing.
 
Projektet tilsigter, at arkitekturen skal medvirke til at synliggøre bygningen som noget unikt, og give lyst til at træde indenfor. Det centrale i bygningen er ”Byens Torv”, samlingspunktet, hvor alle brugere kan mødes til fællesaktiviteter, eller når man kommer til eller går fra en aktivitet. ”Byens Torv” har mulighed for opdeling med forskellige aktiviteter og er i tæt samhørighed med alle tilstødende rum, herunder multisalen, der ligeledes har forskellige anvendelsesmuligheder. Alle møde- og aktivitetsrum placeres således i bygningen, at der kan foregå mange aktiviteter på samme tid, uden brugerne kommer til at genere hinanden.
 
Som afslutning på gennemgangen af projektet blev også den overordnede tidsplan præsenteret:
 
 • September 2012: Præsentation af projektet
 • Oktober 2012: Lokal indsamling, herunder husstandsindsamling, påbegyndes
 • 2013: Detailplanlægning af projektet og indsamling af midler hos fonde
 • Søndag efter gymnastikopvisning 2014: Byggeri iværksættes
 • Lørdag i uge 42, 2014: Indflytterfest
Byggeudvalget havde til mødet inviteret Jens K. Pedersen fra Hemmet. Han fortalte om Hemmets erfaringer i forbindelse med byggeriet af Hemmet Aktivitets- og Kulturhus, og positive effekter ved at bo i et lokalsamfund i udvikling, så som huspriser, som ikke styrtdykker og huse som kan sælges, fordi folk gerne vil bo der.

Aftenens helt store højdepunkt indtraf umiddelbart før kaffen blev serveret. Her kom Erling Gaasdal fra Skak fonden forbi, og overrakte en check på intet mindre end kr. 1.500.000,- til Forretningsudvalget formand, Maren M. Madsen. Som begrundelse for Skak Fondens store tilsagn nævnte Erling Gaasdal blandt andet: ”Der er tale om et flot og gennemarbejdet projekt. Skak boede jo i Herborg, og det ville bestemt være i hans ånd at skabe muligheder for udvikling frem for at lade stå til. Til gengæld regner vi i Skakfonden med, at når vi giver 1,5 million, så vil lokalsamfundet bidrage med et lignende beløb, og når først man har vist at man selv kan samle et stort beløb sammen, er der flere fonde som er villige til bidrage til projektet”.

Som startskud til husstandsindsamlingen afholdes et Opstartsmøde d. 10. oktober kl. 19:00. Her vil der være tid til en mere detaljeret gennemgang af projektet, og brugergrupper vil blive inddraget i indretningen af de forskellige aktivitetsrum i centeret. Til dette møde er alle velkomne, og Forretnings- og Byggeudvalget håber, at fremmødet vil blive stort.

Så er vi i gang

14.09.2012


Klik på billedet for at læse om det nye Herborg Fritids- og Kulturcenter.
Ved præsentationen af den nye Herborg Fritids- & Kulturcenter ved Sognedagen fredag d. 14. september, kom Erling Gaasdal fra Skakfonden forbi, og sparkede gang i indsamlingen til det nye center.
 
Som det ses på billedet, valgte Skakfonden at bidrage med intet mindre end kr. 1.500.000,-.
 
Som begrundelse for Skak Fondens store tilsagn nævnte Erling Gaasdal blandt andet: ”Der er tale om et flot og gennemarbejdet projekt. Skak boede jo i Herborg, og det ville bestemt være i hans ånd at skabe muligheder for udvikling frem for at lade stå til. Til gengæld regner vi i Skakfonden med, at når vi giver 1,5 million, så vil lokalsamfundet bidrage med et lignende beløb, og når først man har vist at man selv kan samle et stort beløb sammen, er der flere fonde som er villige til bidrage til projektet”.

Som startskud til husstandsindsamlingen afholdes et Opstartsmøde onsdag d. 10. oktober kl. 19:00. Her vil der være tid til en mere detaljeret gennemgang af projektet, og brugergrupper vil blive inddraget i indretningen af de forskellige aktivitetsrum i centeret. Til dette møde er alle velkomne, og Forretnings- og Byggeudvalget håber, at fremmødet vil blive stort.

Pressemøde

13.09.2012Forud for Sognedagen i morgen, var pressen inviteret til et møde, hvor de blev orienteret om projektet.

Møde i PR-Udvalg

11.09.2012På aftenens PR-Udvalgsmøde deltog også Olav og HC fra Økonomiudvalget.

Den endelig udgave af folderen blev præsenteret og godkendt, og de sidste detaljer til fremlæggelsen af projektet på Sognedagen d. 14.09.2012 blev lagt fast.

Møde i PR-Udvalg

27.08.2012PR-Udvalget mødtes og fik de sidste ændringer til folderen på plads, så den er nu på vej i trykken.

Møde mellem Forretnings-, Bygge-, Økonomi og PR-udvalget

22.08.2012På mødet blev inspirationsturen til Sdr. Nissums nye Multihal evalueret. Deres projekt er på mange områder meget forskelligt fra vores, f.eks.er Multihallen kommunalt ejet, og der er tale om en renovering, men alligevel kan vi gøre nytte af deres erfaringer. Da projektet blev ført ud i livet, blev der eksempelvis nedsat en række udvalg som stod for indretningen af de forskellige rum, og det havde de i Sdr. Nissum haft stor glæde af.
 
Det udarbejdede udkast til den nye folder, som bliver offentliggjort d. 14. september, blev præsenteret for gruppen, og der var stor tilfredshed med folderen. Der er nogle småtilretninger, som PR-gruppen drøfter på deres næste møde mandag d. 27.08.2012.

Præsentationen af projektet, som løber af stablen til Sognedagen d. 14. september blev planlagt i detaljer, og I kan roligt glæde jer.

Udkast til ny folder

21.08.2012Berit fra Videbæk Bogtrykkeri har allerede udarbejdet et udkast til den nye folder.

Folderen drøftes på fællesmødet mellem Forretnings-, Bygge, Økonomi- og PR-Udvalget onsdag d. 22.08.2012.

Inspirationstur til Sdr. Nissum Multihal

15.08.2012


Onsdag aften var repræsentanter fra Repræsentantskabet, Forretningsudvalget, Byggeudvalget, Økonomiudvalget og PR-udvalget på inspirationstur til Sdr. Nissums nye Multihal.

Sdr. Nissum var én af de 3 byer, som kom med under projektet "Nyt liv i gamle haller", og de har virkelig formået at skabe nyt liv i deres gamle hal. Hallen stod færdig for knap et år siden, og man har oplevet en kæmpe fremgang i aktiviteterne i byen.

Læs mere om Multihallen Sdr. Nissum ved at klikke her.

Møde i PR-udvalg

14.08.2012PR-Udvalget var igen samlet, primært for at arbejde på den nye folder, som jo skal være være færdig til Sognedagen fredag d. 14. september, og udvalget blev færdige med et udkast, som i næste uge skal præsenteres for Bogtrykkeriet.

Herudover blev ændringer til hjemmesiden drøftet. Der skal arbejdes på at give siden et udtryk, som minder om det nye Sogneblad.

Herborg børn og voksne med på SPEJDERNES LEJR 2012

12.08.201234 deltagere fra de grønne pigespejdere og musikspejdere i Videbæk deltog i denne fuldstændig fantastiske sommeroplevelse i Holstebro.

Lærke, Emma, Maja, Emil og Thomas fortæller om de oplevelser, de har haft i ugens løb.

De fortæller begejstrede om de berømtheder,de har mødt. De synes godt om Martin Brygmanns lejrsang og at Brygmann var sjov. Den unge sangerinde Napia faldt i alles smag, og Alphabeth koncerten var helt i top. Desuden var fyrværkeri og et ildshow ” scout om fire” også meget flot.

En af de rigtig gode aktiviteter var, da de sammen med 2000 andre skulle lave sund mad, både frokost og aftensmad. Det gik ud på, at de skulle lugte og smage på mange spændende grønsager og anderledes ting. Deres madguide fortalte dem om råvarerne og særligt imponerende var et udbud af krydderurter, der var stillet op som et møllehjul. De skulle så lave al maden fra bunden af, bage brød, lave mayonaise, pille kødet af røgede makreller, smøre fint smørrebrød, som de så byttede med en anden gruppe, da det skulle spises. Aftensmaden var muslingesuppe til forret, hjortegryde med bolchebeder, salat, kartoffelmos og hjemmelavet ketshup til hovedret, jordbær med flødeskum og græskarkerner ristet i honning til dessert. Det må siges at være en gourmetdag.

Drengene var inde i Holstebro svineslagteri og bygge med Lego. Projektet var sat i gang af Holstebro kommune, der ønskede ideer til, hvad den nu nedlagte slagterihal fremover skal bruges til.

En anden aktivitet der gjorde lykke var noget med forsøg og videnskab. Her fik de unge mennesker målt deres viden om fugle, træer og lorte. De lavede også et landskab med diger og skulle finde ud af hvor meget vandtryk og bølgegang, digerne kunne holde til. Et andet forsøg gik ud på at se, hvordan man kan holde sit vand i en flaske koldt.

”Flash Moobs” var en dag Videbæk sammen med 2000 andre var inde i Holstebro og alle fik en lille radio i ørerne, så de kunne dirigeres til forskellige aktiviteter. Pludselig skulle de alle sammen puste en ballon op , pege på den samme bygning, løbe hen og røre ved en skulptur, danse boogie woogie o.s.v. – det var sjovt.

En dag havde Videbæk kvartersdag sammen med resten af Ringkøbing Skjern kommunes spejdere . Det var et samarbejde omkring kæmpespil på græsset, f. eks. ludo, kortspil og 4 på stribe.

Lærke og Emma synes det var sjovt, at de selv kunne gå hen og handle med egne lommepenge, sove i telt og lave små hyggefester, når man skulle i seng .De fortæller grinende, at en nat, da det blæste faldt deres telt sammen, og de kom over til større spejdere og sove. De var også med til børnefesten og til et løb med en masse sjove poster.

Thomas og Emil fortæller, at de tror at spejdere lærer meget om naturen og om at klare sig selv, f.eks. hvis man kommer lidt til skade, pylrer man ikke så meget, for mor er der jo ikke, og så finder man ud af at klare sig selv. De har lært mange ting om at bygge ting, der kan bruges, og om at samarbejde.

Maja fortæller at tambourkorpset blev en meget integreret del til områdets fødselsdage, de blev ofte hidkaldt for at spille fødselsdagssange og blev belønnet med slik og kager til gengæld. De spillede desuden også til lejrens åbning og tog af og til en marchtur med musik i lejren. Maja var en dag sammen med sin spejderven ( også Maja) inviteret til frokost sammen med Holstebros borgmester.

Den sidste dag i lejren tog hele Videbæk gruppe i Holstebro Badeland og spiste efter badningen en megapizza.

Møde i PR-udvalg

6.08.2012Første møde i det nye PR-udvalg som består af
 • Maren Madsen
 • Anette Gaasdal
 • Vibeke F. Poulsen
 • Lisbeth Hindbo
 • Bent K. Søndergaard
På mødet blev PR-udvalget orienteret om den overordnede tidsplan for PR-gruppen.

Den første deadline er Sognedagen fredag d. 14. september, hvor der skal oriteres om det nye Fritids- og Kulturcenter.

Inden sognedagen skal der udarbejdes en Folder, så det PR-grupppens primære opgave.

Møde mellem Forretnings- og Byggeudvalget

20.06.2012


Onsdag d. 20.06 blev der afholdt et møde mellem Herborg Fritids- og Kulturcenter Forretningsudvalg og Byggeudvalget, for at drøfte de videre planer for det nye Fritids- og Kulturcenter.
 
Byggeudvalgets har tidligere haft møde med en konsulent fra DGI, og han påpegede et par områder, hvor tegningerne til det nye hus kunne forbedres. For at få inspiration til hvorledes dette kan gøres, tager Forretnings- og Byggeudvalget  samt Repræsentantskabet i august på  ekskursion til blandt andet Sdr. Nissum, som for nylig har fået bygget en ny Multihal, blandt andet med støtte fra Lokale og Anlægsfonden.
 
Som tidligere nævnt, skal der efter planen bygges et nyt Fritids- og Kulturcenter i 2014, og allerede i efteråret startes indsamlingen til byggeriet.
 
Hvordan dette kommer til at foregå kan du høre meget mere om til Sognedagen fredag d. 14. september, hvor også de detaljerede planer for det nye center vil blive lagt frem.
 
MEN – allerede nu mangler vi frivillige til at hjælpe til i PR- eller Økonomiudvalget. Er det DIG der har lyst til at deltage i dette spændende arbejde, og dermed være med til at forme Herborgs fremtid, så kontakt Maren Madsen på mmmadsen@live.dk eller på  25 32 57 98.
 
Det er et stort projekt, at bygge er nyt Fritids- og Kulturcenter. Der er brug for ALLE ressourcer i sognet – ikke mindst dine -  så sæt derfor X i kalenderen ved d. 14. september.

Nye foldere fra Herborg Friskole

14.03.2012Herborg Friskole har fået lavet nye, flotte foldere om Overbygningen (7. og 8. klasse) og Børnehuset Trekløveren.

Se folderen om Herborg Friskoles Overbygning ved at Klikke her, og se folderen om Herborg Friskoles Børnehus Trekløveren, ved at klikke her.

Æ Kompjutersme kommer til Herborg

1.03.2012


 • Hvordan får jeg en pæn ramme omkring et billede på computeren?
 • Hvorfor kan jeg ikke åbne den vedhæftede fil i en e-mail?
 • Hvorfor er min computer blevet så langsom?
 • Hvorfor kan jeg pludselig ikke sende e-mails længere?
 • Hvordan laver jeg et budget i regneark?
 • Kan jeg skifte grafikkort i min computer?
 • Hvordan sender jeg mine billeder pr. mail?
Genkender du ét eller flere af disse spørgsmål, eller har du andre spørgsmål omkring brug af din computer?

Så er der hjælp at hente!
 

Æ’ Kompjutersme’ kommer til Herborg

 

Hvordan fungerer det?


Du kommer ind på værkstedet i åbningstiden, ha’ gerne din computer med. Så er der en eller flere, der vil hjælpe dig.
 

Hvor ligger værkstedet henne?


Værkstedet er i et klasseværelse på Herborg Friskole.
 

Skal jeg bestille tid?


Nej, vi tager spørgsmålene i den rækkefølge de kommer.
 

Hvad koster det?


Det er gratis!
 

Kan jeg få svar på alt om computere?


Nej, men næsten :-)
 

Hvornår er der åbent?


Følgende mandage kl. 14.30-17.30:
 • 5.marts
 • 12. marts
 • 19. marts
 • 26. marts
Herefter tager jeg stilling til, om det skal fortsætte uændret, eller der skal lidt justeringer til.

Hvis du har noget fagligt at byde ind med, og har lyst til at være frivilig hjælper på værkstedet, er du meget velkommen til at henvende dig.

Leif Roer
Herborg Friskole
Leif.Roer@skolekom.dk
Tlf.-nr. 30 50 02 60

Projekt valgt

14.02.2012Byggeudvalget har været samlet, for at sammenligne de indkomne forslag fra arkitekterne, som i efteråret fik forevist bygge­programmet til et nyt Fritids- og Kulturcenter.
 
Hver især var det udmærkede forslag, som alle ville kunne bruges til at arbejde videre på, men Projektudvalget har valgt at gå videre med Henrik Nielsens projekt, da han havde opfyldt ønskerne fra byggeudvalget og sognets beboere, samtidig med at der kunne være en del forskellige aktiviteter i gang på samme tid.
 
Byggeudvalget glæder sig til samarbejdet med Henrik.
 
Fra byggeudvalget skal der lyde en stor tak til arkitekterne, som gik seriøst ind til opgaven, og kom med nogle spændende projekter.
 
Nogle af de næste opgaver, bliver arbejdet med at søge midler ved fonde og andre mulige bidragsydere.

Er DU interesseret i at der bliver oprettet et IT-værksted i Herborg?

31.01.2012Ser du dig overvundet af den fagre nye IT-verden, så kan der være hjælp at hente - jeg har overvejet at starte et IT-værksted i Herborg.

Ideen med IT-værkstedet er, at det skal være et åbent værksted, hvor alle skal kunne komme for at få - gratis - hjælp til IT-problemer.

Det kunne være:
 • Generelt om Windows computere
 • Noget om tekstbehandling (Word/Open Office)
 • Noget om regneark (Excel/Open Office)
 • Noget om præsentationer (PowerPoint/Open Office)
 • Noget om billedbehandling (Photoshop [Elements], Photofiltre, Paint Shop Pro, div. online programmer)
 • Noget om netværk
 • Noget om mobiltelefoner/smartphones
 • Noget om e-mail
 • Noget om Internet
 • Noget om hardware
Det man ikke, i første omgang,  skal kunne forvente hjælp til:
 • Diverse spil
 • MAC/Apple
Hvis interessen er til stede, så vil jeg arbejde på at få værkstedet oprettet.

Det betyder at DU skal give MIG besked, hvis du tror du vil benytte det.

Send mig en mail ved at klikke her, eller kontakt mig på 30 50 02 60, med din mening om hvornår på dagen (eftermiddag eller aften), du synes det evt. skal ligge.

Hvis du har noget fagligt at kunne tilbyde, og har lyst til at være frivilig hjælper på værkstedet, er du selvfølgelig meget velkommen.

Leif Roer
Herborg Friskole
Leif.Roer@skolekom.dk
Tlf.-nr. 30 50 02 60

Skolernes Sangdag fredag d. 30. marts kl. 9:00

31.01.2012I samarbejde med alle andre skoler der har lyst holdes denne dag, og man må fejre den, som man har lyst. Vi på Herborg friskole gør sådan her:
 
Vi inviterer ALLE, der har lyst til morgensang i gymnastiksalen kl. 9.00.
 
Skoleeleverne underholder lidt med sang og spil, og der er også fælles morgensange, man kan synge med på.
Når eleverne går til undervisning er der lige en kop kaffe/te og en bolle.

Mød op – ung som ældre og nyd en dejlig fælles morgensang.

Kontingentbetaling til Sogneforeningen

16.11.2011Vi har brug for så mange medlemmer som muligt. Derfor opfordres alle til at tegne medlemskab nu for 2011.

Har du kendskab til nogen, der bor udenfor sognet, og som gerne vil have sognebladet, kan det lade sig gøre, hvis de er medlem af Sogneforeningen.

Der tegnes medlemskab for et år ad gangen. Det kan gøres således:
 1. Henvend dig til et bestyrelsesmedlem for at tegne eller forny dit medlemskab.
 2. Overføre beløbet til Handelsbanken A/S reg. nr. 7639 kontonr. 103560-7.
Medlemskabet koster 100 kr pr. husstand og 50 kr pr. enkeltpersoner.

Husk: Dit aktive medlemskab er vigtigt for sogneforeningens fremtidige virke.

Med venlig hilsen

Sogneforeningen.

Møde med arkitekter

4.11.2011Byggeudvalget har haft et godt og konstruktivt møde med tre arkitekter.

Arkitekterne var meget positive, og syntes forarbejdet i byggeprogrammet var et godt stykke arbejde.

Det er aftalt med arkitekterne, at de efter nytår, formentlig fredag i uge 1, skal fremlægge deres version hver især.

Invitation til 4 Gratis kurser for ildsjæle

31.10.2011I det nye projekt Ildsjæleuniversitetet inviterer Ringkøbing-Skjern Kommune til 4 spændende kurser for frivillige i og omkring landdistrikter. På alle kurser vil deltagerne få konkrete ideer og værktøjer til hvordan man selv kommer videre hjemme i foreningen.
 

Alle kurserne er gratis og inkluderer aftensmad, så tag din nabo med og kom afsted!

 

Kursus i pressecoaching


Sted: Velling Forsamlingshus
Tidspunkt: 8. november 18.00-21.30
Underviser: Jeanette Lund – Jeanette Lund kommunikation
Tilmelding: pr mail til carsten.ege.moller@rksk.dk senest en uge før.

På kurset arbejder vi med landsbyens budskab, målgrupper og valg af medier.

Der bliver præsenteret forskellige eksempler på landsbyer, der har arbejdet med at komme i pressen.

Du lærer, hvad der kendetegner en nyhed og lærer, hvordan en pressemeddelelse skal skrues sammen for at få gennemslagskraft.
 

Kursus i markedsføring af landsbyer


Sted: Velling Forsamlingshus
Tidspunkt: 22.november 18.00-21.30
Underviser: Jeanette Lund – Jeanette Lund kommunikation
Tilmelding: pr mail til carsten.ege.moller@rksk.dk senest en uge før.

På kurset arbejder vi med landsbyens budskab, målgrupper og valg af medier.

Du lærer, hvordan I kan bruge landsbyens egen hjemmeside og sociale medier til at markedsføre jer og synliggøre boliger og byggegrunde.

Der bliver fremhævet eksempler på landsbyer, som har arbejdet med markedsføring og samarbejdet med ejendomsmæglere.
 

Kursus i landsbyudvikling


Sted: Hemmet aktivitets og kulturcenter
Tidspunkt: 6. december 18.00-21.30
Underviser: Christel Ebsen - Byfornyelse
Tilmelding: pr mail til carsten.ege.moller@rksk.dk senest en uge før.

På kurset arbejder vi med hvordan landsbyen udvikles, du kan få inspiration til konkrete projekter.

Hvordan kommer man i gang med byfornyelsesprocesser og hvilke faldgruber er der i arbejdet med byfornyelse?
 

Kursus i fundraising


Sted: Hemmet aktivitets og kulturcenter
Tidspunkt: 7. februar 18.00-21.30
Underviser: Lotte Jensen – Up Front Europe
Hemmet aktivitets og kulturcenter
Tilmelding: pr mail til carsten.ege.moller@rksk.dk senest en uge før.

På kurset får du en introduktion til begrebet fundraising - særlige forhold i landdistrikterne, lokal forankring, hvilke typer af projekter efterspørges m.m.

Du får gode råd til hvordan en ansøgning kan skrues sammen, og viden om mulige støttemuligheder.

Foredrag ”Hvad sker der med kroppen, KOM I FORM”

26.09.2011Mandag d. 10.10.2011 kl. 19:00 afholdes foredraget ”Hvad sker der med kroppen, KOM I FORM”.

Læs mere i kalenderen.

Gitte Volsmann

26.09.2011Gitte Volsmann, som har taget alle billeder til denne hjemmeside, har fået lavet sin egen hjemmeside.

Se den, ved at klikke her.

Projektudvalgsmøde

20.09.2011Projektgruppen har besluttet at indkalde 3 arkitekter til et møde d. 14. oktober.

Planen er at præsentere byggeprogrammet for arkitekterne, og lade dem udarbejde hver sit bygherreoplæg (plantegning og anslået pris).

Møde i Projektudvalg

7.09.2011På aftenensmøde blev det drøftet, hvad man fra lærersiden kunne ønske sig. Det er ting som en flytbar scene, køkken til husgerning, musik, multisal og klubhus til spisning.

Man har skaffet tegninger fra Hemmet Aktivitets- & Kulturhus, hvor de har bygget for kr. 4.300 pr. m2.

Der blev drøftet løst omkring et idrætslokale på 16 X 30 m, med lysindfald fra nordvest. Det vil være en opgave for arkitekterne så de ikke låses fast.

Næste møde afholdes d. 20.09.2011.

www.6910herborg.dk er i luften

25.08.2011Så er Herborgs nye hjemmeside, www.6910herborg.dk, endelig i luften.

Forretningsudvalget siger mange tak til Gitte Volsmann, som har taget alle de flotte billeder til hjemmesiden.

Projektudvalget i gang

7.07.2011Projektudvalget, som blev nedsat på det ordinære Repræsentant-skabsmøde d. 24. maj, er i fuld gang med arbejdet for det nye Fritids- og Kulturcenter.

Udvalget var fra start fuld af gode ideer, og har lavet forskellige forundersøgelser. Det tidligere udarbejdede Ideoplæg og Byggeprogram er blevet gennemgået og tilrettet. Der vil blive indkaldt forskellige arkitekter for at få et skitseudkast fra disse.

Man har udarbejdet et grundrids over grunden og eksperimenteret lidt med mulige bygningsstørrelser og placeringer, så projektudvalget har noget at arbejde ud fra.

Der er endnu ikke lavet en decideret tidsplan for projektet.

Projektudvalg nedsat

24.05.2011På det ordinære Repræsentantskabsmøde bad Forretningsudvalget Repræsentantskabet tage stilling til byggeprojektet.

Der var bred enighed om at der skulle bygges nyt, idet bygningerne er i så dårlig stand at de næppe er værd at renovere, men at vi skal følge princippet om at være gældfri, når byggeriet er gennemført.

Repræsentantskabet godkendte at der arbejdes videre med projektet og godkendte, at der nedsættes et projektudvalg med følgende personer:
 • Preben Hamborg
 • Gunnar Bendtsen
 • Keld Andersen
 • Olav Vind Ebbesen
 • H.C. Vad
 • Lars Skov
 • Bjarne Kjærgaard
Herborg Fritids- & Kulturcenter | Skolevej 44, Herborg | 6920 Videbæk