Center » Ordensregler

 

Ordensregler


Ordensregler
 for
Herborg Fritids- og Kulturcenter

 

Rygning


Rygning er ikke tilladt i Herborg Fritids- og Kulturcenters lokaler. Rygning er alene tilladt ved askebægrene udenfor hovedindgangen og indgangen til klubhuset.
 

Rengøring


Ved udlejning skal alle benyttede rum og faciliteter rengøres efter brug. Gulve fejes og vaskes og toiletter rengøres.  Køkkenet rengøres efter almene køkkenhygiejniske principper.

Rengøringen omfatter også udenomsarealerne i det omfang det er nødvendigt, eksempelvis omkring askebægrene.
 

Springgrav og Trampolin


Al færdsel i og omkring springgrav og trampolin i forbindelse med private fester er strengt forbudt, og enhver skade på det nævnte udstyr vil blive udbedret på lejers regning.

I forbindelse med privat leje af Idrætsfaciliteter gælder, at Enhver brug af springgraven og andre redskaber foregår på eget ansvar, brugere af springgraven må ikke være iført beklædning med lynlåse, nitter, spænder m.v. (gælder også hårspænder og hårnåle) og enhver skade på udstyr og redskaber vil blive udbedret på lejers regning.
 

Inventar, service mm.


Alt inventar skal behandles ordentlig og med respekt.

Man må ikke stå på stolene.

Det er tilladt at anvende dugene til borddækning. Dugene skal vaskes efter brug.

Eventuelle skader på inventar opgøres ifølge erstatningsprislisten, og afregnes ved aflevering af nøglen eller modregnes i et eventuelt depositum.
 

Køkken


Køkkenet er et anretterkøkken, og må benyttes som sådan. For benyttelse af opvaskemaskine og kaffemaskine henvises til brugsvejledningerne ved de pågældende maskiner.
 

Klubhus


Benyttelse af klubhuset kan alene ske til arrangementer uden dans, eksempelvis barnedåb, konfirmationer og lignende.

Henvendelse kan rettes til Thyra og Hedin Skardhamar på tlf. 22 78 78 60 / 61 99 97 39 eller kuben.udlejning@gmail.com.
Herborg Fritids- & Kulturcenter | Skolevej 44, Herborg | 6920 Videbæk